Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Præsentation af Sorteringspunkter i Valby v. projektleder Louise Secher TMF

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager præsentationen af sorteringspunkter i Valby til efterretning. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med en indsats for at etablere offentlige affaldssorteringspunkter som en af de 28 indsatser i Ressource og Affaldsplanen 2024 Cirkulær København. I sommeren 2022 screener forvaltningen placeringer i Valby. 

I den forbindelse kører forvaltningen en kommunikationskampagne på Facebook og på fysiske standere i byrummene, der opfordrer borgerne til at hjælpe med at foreslå placeringer til sorteringspunkterne i deres bydel ved at sætte prikker på et digitalt kort. I finder Facebook opslaget og link til kortløsningen her: https://www.facebook.com/koebenhavnskommune/posts/405522668280949

På indsatsens hjemmeside kan borgerne læse mere om indsatsen og følge med i arbejdet i lige netop deres bydel: Sorteringspunkter til affald i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Projektleder Louise Secher fra Bæredygtigt Byggeri og Genbrug giver en præsentation af projektet og kampagnen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager præsentationen af sorteringspunkter i Valby til efterretning.

 

Beslutning

Præsentationen blev taget til efterretning. Præsentation med link til kortmarkering bliver eftersendt. 

Til top