Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsorden blev godkendt 

 

Fravær med afbud

Iris Muñoz Hidalgo - Ikke muligt at indkalde suppleant.

Stefan Emkjær – ikke muligt at indkalde suppleant. 

Sebastian Just Olsen – ikke muligt at indkalde suppleant.

Fabrizio d'Ottone – ikke muligt at indkalde suppleant.

Benjamin Friis - Tommy Jensen suppleant.

Dorte Viborg – Thomas Niels Thomsen suppleant.

Lene Becker - Søren Roed suppleant.

 

Fraværende uden afbud

Gitte Grønnemose

Henrik Christensen

Mathias Dillonair Sørensen

 

Mødet sluttede kl.20.55

 Til top