Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 11 ansøgninger til Lokalpuljen 2022.

1) Afdelingsbestyrelsen AKB Sjælør Boulevard - Silent Disco på Sjælør Boulevard

2) Vigerslev Bibliotek, Områdefornyelsen Folehavekvarteret, MitKvarter og Margrethekirken - Folehavefestival 2022

3) VOC Valby - VOC Valby 50 års jubilæums Festival 1.-7. oktober 2022

4) SIIKU I/S (Kunstnerduo bestående af Rasmus Nielsen og David H. Péronard) - Our House Is On Fire – Kunstværk og Workshop I Valbyparken til Ungdommens Folkemøde 2022

5) Torben Hansen - The Haunted Garden i år med spøgelsestema

6) PB7 Talentscenen - Mandagskoncerter i sæson 22-23 – Efterår 2022

7) Lia Rugård Klæsøe - Lær at genbruge papir

8) Vigerslev Bibliotek - Lysworkshop for unge

9) Teaterforeningen Metamorfose - Paperlicious

10) Bisgaards Butik - Toftegård Open Air

11) Ars Nova Copenhagen (ANC) og Levende Musik i Skolen (LMS) - Professionel korsang i børnehøjde

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Afdelingsbestyrelsen AKB Sjælør Boulevard - Silent Disco på Sjælør Boulevard

Afdelingsbestyrelsen AKB Sjælør ønsker at afholde et sommerarrangement på Sjælør Boulevard for at styrke fællesskabet og netværket mellem beboerne og de omkringliggende boligområder. Der har ikke været afholdt arrangementer siden før corona og mange beboere har under og efter corona givet udtryk for at de savner og mangler at indgå i fællesskab med andre.

Silent Disco vil være hovedeventen til arrangementer, som skaber den unikke oplevelse af tre typer musik på ét dansegulv. Der bliver skabt en farverig og anderledes fest, hvor deltagerne selv bestemmer hvad de lytter til og der opstår et inkluderende og legende festmiljø med plads til forskellighed.

Der vil være en danseinstruktør tilknyttet, som vil stå for forskellige danseevents hovedsageligt målrettet børn og unge.

Arrangementer er både for børn, unge og voksne og sker i forlængelse af en sommerfest arrangeret af afdelingsbestyrelsen fra AAB om formiddagen.

To lokale kokke vil deltage til eventet og tilberede mad, som kan købes af deltagerne.

Dato for afholdelse: 13. august 2022

Budget: 42.875 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 9.000 kr.

Den begrænsede støtte gives på baggrund af det økonomiske råderum.

 

2) Vigerslev Bibliotek, Områdefornyelsen Folehavekvarteret, MitKvarter og Margrethekirken - Folehavefestival 2022

Folehavefestival er en tilbagevendende festival i september på Pladsen i Folehavekvarteret. Gennem mere end 30 år har festivalen samlet områdets beboere på kryds og tværs. De seneste år har vi forsøgt at give festivalen tilbage til frivillige og foreninger, således, at de tager mere ejerskab over udformningen og afviklingen.

I år samles områdets beboere til en fest med bl.a.:

Gadeteater

Koncert v Klubben

Diverse boder fra skolen

Hoppeborg

Politikerdebat for unge og politikerdebat for voksne

Cykelbane

Ukrainsk kor

Madboder

Byttemarked

Gadekunst

Fodboldturnering

Infoboder fra diverse foreninger

Folehavekage

Vi har allerede holdt planlægningsmøde med frivillige beboere fra kvarteret, og aktiviteterne afspejler deres ønsker til dagen.

Dato for afholdelse: 10. september 2022

Budget: 70.000 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 40.000 kr.

Den begrænsede støtte gives på baggrund af det økonomiske råderum.

 

 

3) VOC Valby - VOC Valby 50 års jubilæums Festival 1.-7. oktober 2022

I 1972 blev VOC Valby etableret af de to organisationer Fonden Hoffmanns Minde og Samvirkende Menigheds Pleje.

I oktober 2022 er det således 50 år siden, at huset blev indviet i nogenlunde den form, som er i dag. Der laves forskellige aktiviteter og tiltag i forbindelse med jubilæet.

Overordnet er der aktiviteter, der i løbet af året 2022 peger i retning af jubilæet i uge 41 2022. De særlige aktiviteter samles dog i en uge afsluttende med en større jubilæumsfestival.

Nedenstående aktiviteter tænkes ind i aktivitetsugen:

• Huset åbent for lokalområdet og interesserede i helt/delvist omfang

Dagligt event enten musik/foredrag eller lign.

• PR/merchandise – T-shirt, bolsjer, specielle øl m.m.

• Jubilæumsskrift og video

• PR i Avis, TV Lorry, og Sociale medier

Der er udarbejdet en projekt- og rammeplan indeholdende:

• Baggrund og formål

• Organisering

• Overordnet aktivitetsramme

• Konkrete aktiviteter

• Overordnet budgetramme

• Samarbejdspartnere

• Evaluering og produkter fra jubilæum

Dato for afholdelse: 1.-7. oktober 2022

Budget: 106.200 kr.

Ansøgt: 59.700 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

Valby Lokaludvalg vil gerne støtte arrangementet, men synes det er en meget omfangsrig fejring. I øvrigt henvises til det begrænsede råderum.

 

4) SIIKU I/S (Kunstnerduo bestående af Rasmus Nielsen og David H. Péronard) - Our House Is On Fire – Kunstværk og Workshop I Valbyparken til Ungdommens Folkemøde 2022

En minimalistisk konstruktion optegner rammen af et hus. De smalle konstruktive elementer blusser op i lys lue, og den animerede lysild omgiver og omkranser husets ramme. Midt i husets kvadratiske fundament gengives lysilden i et cirkulært spejlbassin.

Our House Is On Fire er en fysisk manifestation af den unge, svenske klimaaktivist Greta Thunbergs berømte citat fra World Economic Forum i Davos 2019. Værkets umiddelbare æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter vækker opsigt, mens det samtidig maner til refleksion hos betragteren. Værket minder os om at klimakrisen stadig er nødt til at være i fokus.

Værket opstilles på Ungdommens Folkemøde 2022 d. 7.- 8. september 2022 i Valbyparken i København, hvor det vil opleves og være centrum for musikalsk optræden og kunstnerisk samskabelsesworkshop med unge.

Værket udføres primært i genbrugte materialer.

Dato for afholdelse: 7. - 8. september 2022

Budget: 40.000 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

Den begrænsede støtte gives på baggrund af det økonomiske råderum.

 

5) Torben Hansen - The Haunted Garden i år med spøgelsestema

The Haunted Garden er en installation af kulisser, lys, lyd og effekter, der omdanner haven til en Halloween eventyr fortælling.

Arrangementet er privat, men afvikles i samarbejde med FDF K23 Valby.

Formål med aktiviteten: Da Corona var på sit højeste i 2020 blev grundejerne i Søndervang enige om at børnene ikke raslede slik sammen netop pga. corona. Derfor blev vi i familien enige om at en Halloween event i vores have. Det blev utrolig vel modtaget, over 150 kom for at se ”The Haunted Garden” i 2020. I 2021 var Corona på retræte, men vi gentog succesen ”The Haunted Garden” den gang med riddertema. Endnu flere kom for at opleve lyd lys og effekter i en spændende installation i ridderforklædning. Der er ingen tvivl om at der er et kæmpestort ønske om og forventning til endnu en spændende Halloween i The Haunted Garden i år. Samtidig vil vi gerne tilbyde en oplevelse frem for slik.

Målgruppe: Målgruppen er børn og unge i alderen 6 - 15 år, og deres familier.

Samarbejdspartnere: Arrangementet gennemføres i samarbejde med FDF K23 Valby, som hjælper med den praktiske afvikling, mod samtidig at kunne anvende arrangementet til agitation for foreningens arbejde.

Annoncering: Arrangementet er slået op i flere opslag på grundejerforeningens facebook side. Hvilket er den fortrukne kommunikations platform i grundejerforeningen. Men vi ved at rygtet går overalt i området og rigtig mange af vores gæster kommer fra Folehave kvarteret. Vi vil selvfølgelig meget gerne annoncerer på Valby Lokaludvalgs platforme.

Dato for afholdelse: 26. og 30. oktober 2022

Budget: 11.000 kr.

Ansøgt: 6.500 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives afslag, da der er tale om et primært lukket privat arrangement.

 

6) PB7 Talentscenen - Mandagskoncerter i sæson 22-23 – Efterår 2022

Foreningen PB7 talentscenen afholder 16 mandagskoncerter i efteråret 2022, med talentfulde unge musikstuderende.

Den primære målgruppe er medlemmer i aldersgruppen fra 15 år til 25 år som søger eller allerede er optaget på konservatoriet, MGK eller et andet kompetencegivende grundforløb, som kvalitativt giver adgang til de videregående konservatorieuddannelser. Der forventes ca. 60 deltagende unge fordelt på de 16 koncerter.

Den sekundære målgruppe er koncertpublikummet, som vil kunne få glæde af koncerterne, og især den del af koncertpublikummet som kunne være interesseret, men som ellers ikke vil have råd til at tage til live koncerter.

Mandagskoncerternes formål er at give unge musikstuderende fra vækstlaget, MGK og musikkonservatorierne scenetid til at afprøve og udvikle deres færdigheder foran et publikum.

PB7talentscenen et gratis tilbud, som kan være med til at sikre fødekæden af en ny generation musikere, primært med det formål, at udfordre talentet i samspil med andre, og opnå den nødvendige selvtillid til at kunne performe på en scene foran et forventningsfuldt publikum og have mulighed for at eksperimentere på et tidspunkt i deres udvikling, hvor deres muligheder er meget begrænsede.

Dato for afholdelse: 16 koncerter hver mandag fra den 5. september til den 19. december 2022

Budget: 154.294 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 25.000 kr.

 

7) Lia Rugård Klæsøe - Lær at genbruge papir

Workshop om at genbruge papir og lave det til nyt papir, ved hjælp af papir støberamme, samt muligheden for at dekorere papiret med f.eks. blomster, frø, etc..

Aktiviteten vil blive afholdt af Lia Rugård Klæsøe i samarbejde med Langgade Nærgenbrugsstation.

Formålet med aktiviteten er at give borgere kreative og miljøvenlige ideer om papir og dets muligheder.

Aktivitetens målgruppe er alle der kunne tænke sig at stikke fingrene i nye miljøvenlige krea-projekter.

Det vil foregå I samarbejde med Langgade Nærgenbrugsstation.

Aktiviteten vil blive meldt ud i god tid gennem sociale medier

Dato for afholdelse: 10. august 2022

Budget: 1.857 kr.

Ansøgt: 1.857 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 1.857 kr.

 

8) Vigerslev Bibliotek - Lysworkshop for unge

Lysworkshoppen inviterer og engagerer unge i lokalområdet til at komme og lege med lys. Formålet er at udbrede kendskabet til lyskunst, samtidig med at deltagerne udarbejder værker som de kan fremvise for hinanden og deres omgivelser.

Deltagerne skal arbejde stedsspecifikt, således at udsmykningerne og skulpturerne af lys tager udgangspunkt i de omgivelser og faciliteter der er på biblioteket. Workshoppen afsluttes med en fernisering, hvor deltagerne præsenterer deres værker og fortæller om deres tanker og bevæggrunde for tilblivelsen af disse.

Hele processen vil blive dokumenteret undervejs og lokale beboere og lokaldagbladet vil blive inviteret til ferniseringen.

Kunstneren er Jakob Kvist (https://www.jakobkvist.com)

Dato for afholdelse: En dag i efteråret 2022

Budget: 8.000 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med det begrænsede økonomiske råderum og den høje deltagerpris i forhold til arrangementets karakter.

 

9) Teaterforeningen Metamorfose - Paperlicious

Paperlicious er en historie om at finde og omfavne indre kreativitet. Stykket foregår i et absurd, kafkask kontorunivers lavet af papir. Denne kontorverden har været den samme i hundredvis af år - indtil en lille stemme pludselig kan høres. Stemmen kommer fra papiret, som er blevet levende og ønsker forandring. Papiret forvandles til en lille dukke, der åbner op for en anden verden - en verden, hvor kreativitet og legesyge hersker. I løbet af stykket vokser og forvandler dukken sig, og vil variere i størrelse fra ca. 40 cm til 2,5 meter.

Det er en nonverbal forestilling med et stærkt fokus på visuelle aspekter. Grundet den abstrakte og nonverbale dukkeverden er Paperlicious et stykke med et højt associativt potentiale. Det er her, at dukkespillets kraft kommer i spil: surrealistiske billeder og associative transformationer fører os gennem historien. Til den kunstneriske dialog med papir-dukken har vi valgt blæk. Blækket vil ledsage hele stykket.

Valby Lokaludvalg besluttede på mødet den 10. maj 2022, at støtte projektet med 30.000 kr. af ansøgt støtte på 60.000 kr.

Dato for afholdelse: Fire forestillinger 24. og 25. september 2022

Budget: 208.850 kr.

Ansøgt: 60.500 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med, at der tidligere er givet støtte på 30.000 kr. til projektet.

 

10) Bisgaards Butik - Toftegård Open Air

Med Toftegård Open Air vil vi over fire fredage i sensommer og tidligt efterår demonstrere Toftegårds Plads Nords potentiale som samlende udgangspunkt for kulturelle aktiviteter lokalområdet (og bredere i Valby).

Koncerterne arrangeres af Bisgaards Butik v. Mogens Bisgaard, i samarbejde med Vores Brød, begge beliggende på Toftegårds Plads 6.

Da vi sidste år arrangerede tre minikoncerter foran Vores Brød på Toftegårds Plads, erfarede vi, at beboerne umiddelbart omkring Toftegårds Plads satte stor pris på denne type kulturelle aktiviteter, og når de besøgte butikken spurgte, om der kom flere af den type arrangementer.

Toftegård Open Air er derfor også tænkt som et pilotprojekt, der har til formål at afdække interessen for at etablere en mere fast platform for kunstnerisk udfoldelse (fx en ”scene”, som blot kan være et let forhøjet plateau, selvfølgelig med tilhørende gøglerstik) på pladsen.

Dette vil ydermere komme områdets handlende til gode, idet de kulturelle begivenheder kan kombineres med udeservering mv.

Annoncering og markedsføring sker gennem plakater / flyers til butikker og boliger i området, opslag på sociale medier, pressemeddelser til relevante medier og gennemføres i samarbejde med lokalrådet og de deltagende orkestre.

Dato for afholdelse: Fire fredage fra 26. august til 23. september 2022

Budget: 50.725,14 kr.

Ansøgt: 34.725,14 kr.

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 25.000 kr.

Den begrænsede støtte gives på baggrund af det økonomiske råderum. Støtten gives under forudsætning af, at det ikke afholdes koncert den 2. september 2022, hvor der er Valby Kulturdage.

 

11) Ars Nova Copenhagen (ANC) og Levende Musik i Skolen (LMS) - Professionel korsang i børnehøjde

Danmarks førende professionelle vokalgruppe, Ars Nova Copenhagen (ANC) udviklede i årene forud for pandemien et koncertformat for skolebørn og gennemførte en række vellykkede koncerter i forskellige københavnske bydele. Dette format har vi nu sat os for at raffinere yderligere, og vi har med dette for øje allieret os med Levende Musik i Skolen (LMF).

LMS præsenterer hvert år op mod 3000 koncerter for skolebørn over hele landet. Desværre er der langt mellem skolekoncerter med fokus på korsang. Det er en skam, fordi netop korsang er noget, som børnene de fleste steder umiddelbart har mulighed for selv at tage del i.

Vi håber at disse koncerter vil give mange af børnene lyst til at synge selv. Derfor vil vi, alle steder hvor det er muligt, indbyde lokale børnekorsledere til at deltage i koncerterne. LMS udvikler desuden et særligt undervisningsmateriale, som elever og lærere kan bruge i undervisningen op til koncerten.

Dato for afholdelse: Oktober-november 2022

Budget: 74.360 kr.

Ansøgt: 46.360 kr. (6-8 koncerter over to dage) eller

Ansøgt: 26.980 kr. (3-4 koncerter på en dag)

Puljeudvalgets indstiller, at der gives støtte på 26.980 kr.

Den begrænsede støtte gives på baggrund af det økonomiske råderum.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2022

Disponeret per 3. august 2022

Indstillet den 3. august 2022

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

1.329.373 kr.

137.837 kr.

132.790 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

For ansøgning nummer 10 - Toftegård Open Air - præciseres det at støtten gives som 6.250 kr. pr. koncert, dog max. 25.000 kr.

Til top