Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Solceller og Energibesparelser

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 75.000 kr. til miljøgruppens indsats Solceller og Energibesparelser.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2022 afsat et rammebudget på i alt 75.000 kr. til indsatsen Solceller og energibesparelser.

Valby Miljøgruppe ønsker med indsatsen at bistå Valbys borgere med at spare på energien i deres boliger.

Valby Miljøgruppe er i gang med at planlægge et større borgerarrangement og en række mindre ”For enden af vejen”-arrangementer med fokus på energibesparelser i hjemmet.

Primære samarbejdspartnere: Energitjenesten, HOFOR og KEA (Københavns Erhvervsskoler).

Arrangementerne planlægges til afvikling i efteråret 2022.

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter i alt 75.000 til indsatsen.

Økonomi

Budgettet for arrangementet er 75.000 kr.

Udgift Budget
Oplægsholdere 50.000
PR: annoncer, Facebook, tryksager 10.000
Forplejning: et større arrangement og 3-5 mindre 10.000
Diverse   5.000
i alt

75.000

 

Beløbet udmøntes af indenfor de afsatte midler til miljø i 2022.

 

   

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Det præciseres at der alene er tale om energibesparelser og ikke om solceller.

Til top