Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Frivillighedspris 2022

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg beslutter udmøntning af midler til Frivilligprisen 2022 ud fra fremlagte projektplan og de vedtagne kriterier.

2) at Valby Lokaludvalg godkender den indstillede jury, der sammensættes af formand og et medlem fra fagudvalg Børn, Fritidsliv & Sociale emner og et medlem fra fagudvalg Kunst, Kultur & Frivillighed.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg besluttede på sit møde 10. marts 2020 at afholde Frivilligprisen hvert år. Der er afsat kr. 30.000 på budget 2022, der nu skal udmøntes. 

Frivilligprisen uddeles til det frivillige initiativ eller den forening, der modtager flest stemmer fra valbyborgerne og samtidig har opbakning fra juryen.

Prisen gives til en person eller en forening, der af brugere, pårørende eller andre frivillige, indstilles til Frivilligprisen, fordi det vurderes at personen eller foreningen i særlig grad gør en forskel med sin indsats som frivillig i bydelen Valby. 

  • Indstillingen skal motiveres og begrundes. Der kan vedlægges udtalelser fra
    brugere/pårørende. 
  • Man kan ikke indstille sig selv.
  • Frivillige der der modtager transportgodtgørelse og mindre honorarer, som holder frivillige skadesløse, kan indstilles. 
  • Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af arbejdets formål, aktiviteter, brugen af frivillige og deres indsats, samt de opnåede virkninger for målgruppen.
  • Ved stemmelighed i juryen, vil formandens stemme være udslagsgivende. 

  • Det vil være muligt for københavnerne i Valby at afgive stemmer via Lokaludvalgets hjemmeside. Disse stemmer vægter 50 % af den endelige afgørelse.

Løsning

1) Valby Lokaludvalg beslutter udmøntning af midler kr. 30.000 til Frivilligprisen 2022. 

2) Valby Lokaludvalg indstiller og godkender juryens sammensætning.

Juryen kan suppleres med 1-2 medlemmer, hvis der er flere medlemmer af Lokaludvalget, der ønsker at indtræde i juryen.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Juryen består således af Benjamin Friis, Gitte Grønnemose og Emmanuelle Kortholm og søges suppleret med endnu et medlem fra fagudvalg Kunst, kultur & frivillighed. 

 

 

Til top