Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Evaluering Sankt Hans

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg evaluerer Sankt Hans 2022-arrangementet med afsæt i sekretariatets oplæg.

2) at Valby Lokaludvalg drøfter en fremtidig udbuds- eller anden model for evt. fremtidige arrangementer.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg besluttede på sit møde 5. april 2022 at afsætte 45.000 kr. fra den interne pulje til afholdelse af Sankt Hans i Vigerslevparken den 23. juni 2022 og at tilbyde Boldklubben Fremad at stå for afvikling af arrangementet.

Det blev aftalt at lokaludvalget i efteråret træffer beslutning om, hvordan tildelingen håndteres fremadrettet.

Arrangementet blev afviklet i samarbejde med cafeen ved Boldklubben Fremad. Sekretariatet har udarbejdet evaluering og regnskab, der er vedlagt som bilag. 

Løsning

1) Valby Lokaludvalg evaluerer Sankt Hans 2022-arrangementet med afsæt i sekretariatets oplæg.

2) Valby Lokaludvalg drøfter en fremtidig udbuds- eller anden model for arrangementet.

 

Beslutning

Evalueringen blev drøftet og det blev besluttet at tage arrangementets status og udbudsmodel op igen, når lokaludvalget skal udarbejde budget for 2023. 


Til top