Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valby Lokaludvalg på kulturfesterne i september (indhold og vagtplan)

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager orientering fra sekretariat og koordineringsudvalg til efterretning

2) at Valby Lokaludvalg besætter vagtplan for de tre kulturfester endeligt

Problemstilling

Valby Lokaludvalg deltager på Valby Kulturdage med det formål at samle input og drøfte emner og temaer til det kommende arbejde med bydelsplanen. Fagudvalgene har meldt ind med følgende emner til dialogen: 

Byudvikling & Trafik: Identitet og Sammenhæng

Børn, Fritidsliv & Sociale emner: tryg bydel

Kunst, Kultur & Frivillighed: Byforskønnelse

Miljøgruppen: Trafik, Energi og Biodiversitet v. Valbi-planen

Puljeudvalget får en folder om puljemidlerne. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orientering fra sekretariat og koordineringsudvalg til efterretning. 

Valby Lokaludvalg besætter vagtplan for de tre kulturfester.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Sekretariatet udarbejder den endelige vagtplan, når de sidste navne er meldt ind.

Til top