Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar på Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år)

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring om Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år).

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde 14. juni 2022 forslaget om fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år). Fagudvalget for Børn, Fritidsliv og Sociale emner har i forlængelse af drøftelsen vedlagte høringssvar, der blev indsendt til fristen 17. juni 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år).

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top