Mødedato: 09.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar på 3 timers tidsbegrænsede P-zoner Ålholm og Vigerslev Allé

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar vedrørende 3 timers tidsbegrænsede P-zoner Ålholm og Vigerslev Allé.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høring om 3 timers tidsbegrænsede p-zoner i juni 2022. 

På sit møde den 14. juni 2022 bemyndigede Lokaludvalget udvalget Byudvikling og Trafik til at udfærdige et høringssvar på baggrund af et borgermøde d. 16. juni 2022.

I høringssvaret indgår der desuden også synspunkter fra borgermødet d. 9. juni 2022 om trafikproblemerne i området omkring Saxtorphsvej, som ligger i zonen Vigerslev Allé.

Høringssvaret blev indsendt med forbehold for endelig godkendelse på Valby Lokaludvalgs møde d. 9. august 2022.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende 3 timers tidsbegrænsede P-zoner Ålholm og Vigerslev Allé.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.
Til top