Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte og beslutte miljøgruppens udkast til høringssvar på Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter miljøgruppens svar til høring af Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald. 

Problemstilling

Københavns Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres, fordi der skal sorteres flere typer affald til genanvendelse. Det skal der, så Københavns Kommune kan reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding og nå målet i Ressource- og Affaldsplan 2024 Cirkulær København, om, at 70 procent af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse.

Det reviderede regulativ indeholder forslag om, at borgerne skal sortere bleaffald, pottemuld, dyrestrøelse, keramik og porcelæn til genanvendelse i stedet for at smide det i restaffaldet.

Regulativet indeholder også forslag om, at “Storskrald” ændrer navn til “Stort indbo og indendørs træ”. Navneskiftet skal signalere, dels at affaldet er en værdifuld ressource og ikke skrald, og dels at andre typer affald, fx trykimprægneret træ, pap- og plastaffald, skal sorteres og afleveres i andre affaldsordninger.

Og endelig er der forslag om, at det ikke længere skal være muligt at bestille midlertidige containere til storskrald og haveaffald. Det skyldes bl.a., at alt for mange typer affald blandes sammen i containerne, og at affaldet derfor bliver forurenet og ikke kan genanvendes.

Læs mere her Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald (kk.dk)

Udkast til høringssvar vedlagt som bilag. Valby Lokaludvalg modtog høringen 18. april 2023 og frist for høringssvar er 16. maj 2023. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter miljøgruppens svar til høring af Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald. 

 

Beslutning

Forslag til høringssvar blev godkendt med en enkelt tilføjelse. 
Til top