Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Forslag til tema og spørgsmål til behandling i den lokale Københavnersamling 2024

Se alle bilag

Valby Lokaludvalg bedes beslutte et tema med et spørgsmål til den lokale Københavnersamling 2024, der afholdes i en af de 12 bydele. Københavnersamlingen indgår som et af tre pilotprojekter i en afprøvning af nye former for borgerinddragelse, som Borgerrepræsentationen besluttede at iværksætte med Overførselssag 2021-2022. 

Hvert lokaludvalg kan indsende ét spørgsmål.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter et tema med et spørgsmål som input til den lokale Københavnersamling 2024 og uddelegerer den endelige udformning af spørgsmålet til et lokaludvalgsmedlem.

Problemstilling

Baggrund

 Københavns Kommune ønsker at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse og igen i 2024 afholdes en lokal borgersamling i København. Ligesom borgersamlingen i 2023 kan lokaludvalg og de politiske partier på rådhuset indsende forslag til tema for den lokale borgersamling.

Den første borgersamling blev afholdt i efteråret 2023 og den anden borgersamling holdes i 2024. Ved borgersamlingen i 2023 valgte Økonomiudvalget at gå videre med Bispebjerg Lokaludvalgs forslag om Udkantskøbenhavn versus brokvarterne og hvordan man skaber fokus på udviklingen resten af København.

Den lokale borgersamling er et delelement af følgende tre pilotprojekter, som blev besluttet med kommunens Overførselssag 2021-2022:

  • Afholdelse af Åbent Rådhus i hhv. 2022 og 2023.
  • Etablering af et Borgerting i 2022 med virke i 2023 og 2024.
  • Afholdelse af en lokal Borgersamling i hhv. 2023 og 2024.

Pilotprojekterne skal understøtte kommunens ambition om at eksperimentere med nye metoder til københavnerinddragelse. Pilotprojekterne skal øge dialogen og samarbejdet med københavnerne, og så skal de være med til at skabe en større åbenhed om byens udvikling.

Læs mere om borgersamlinger og andre former for københavnerinddragelse her København taler | københavn taler (kk.dk)

Betingelser for udvælgelse af forslag til tema og spørgsmål til Københavnersamlingen 

Temaet for borgersamlingen skal være et lokalt perspektiv på udviklingen af København. Valby Lokaludvalg foreslog sidste år temaet Pendlertrafik. 

Hvert lokaludvalg har et (og kun ét) forslag til et tema til behandling i den lokale borgersamling, og det gode kernespørgsmål har 

  • Spørgsmål, vi kan og vil løse her og nu
  • Spørgsmål, vi ikke allerede kender svaret på
  • Spørgsmål, der ikke er ja/nej, men som har mulighedsrum

Se supplerende input til udarbejdelse af spørgsmålet i bilagsmaterialet.

Der er frist for indsendelse af forslag d. 1. juni.

Videre proces

Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om temaet for den lokale borgersamling 2024 på sit møde d. 26. september 2023. Det sker på baggrund af en drøftelse af de forslag, der kommer fra lokaludvalgene og partierne på rådhuset.

Den lokale borgersamling i 2024 afleverer sine anbefalinger ultimo 2024. Afhængig af temaet for borgersamlingen vil anbefalingerne blive overdraget til videre behandling i det relevante fagudvalg på rådhuset og/eller Borgerrepræsentationen. De lokaludvalg, der kan være berørt af temaet, vil naturligvis også modtage anbefalingerne.

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter et tema med et spørgsmål som input til den lokale Københavnersamling 2024 og uddelegerer den endelige udformning af spørgsmålet. 

 

Beslutning

Byrial Rastad Bjørst  blev bemyndiget til at udarbejde et opdateret forslag om temaet Pendlertrafik, som Valby Lokaludvalg også indsendte sidste år. 


Til top