Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Valby Lokaludvalg bedes godkende Puljeudvalgets indstilling af  bevillinger til de indkomne ansøgninger i Lokalpuljen. 

Indstilling

Puljeudvalget indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 13 ansøgninger til Lokalpuljen 2023

1) Senior Show - Afholdelse af 11 koncerter på Valbys 11 pleje- og aktivitetscentre

2) DGI Storkøbenhavn - Go-Play – Idrætsleg for alle i Valby ved DGI Storkøbenhavn

3) Filmforeningen Super16 - MAND MOD MAND – en kortfilm om (og et opgør med) toksisk maskulinitet og et forældet maskulinitetsideal

4) BUSTER Filmfestival - Animer din familie

5) Vigerslev Bibliotek, Mit Kvarter og Margrethekirken - Folehavefestival 2023

6) Børnekulturstedet Karens Minde - Åbne lørdagsværksteder på Karens Minde

7) Plads23 - Poesioplæsning

8) Kulbaneparkens Venner - Kulturfest 2023 i Kulbaneparken

9) Kulbaneparkens Venner - Københavnerpicnic 2023

10) Kunstteater V/ Mathias Dyhr - Baby Goes Sightseeing

11) Absolut Dystopisk Musik - Collaborative Fusion: En dobbeltkoncert og jam session

12) Teater V - CPH STAGE, lokalt i Valby – min. 8 unikke forestillinger på 10 dage

13) Ulla Kobbel - Skoene ved floden

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

 

1) Senior Show - Afholdelse af 11 koncerter på Valbys 11 pleje- og aktivitetscentre

Når Senior Show holder koncert på plejehjem og aktivitetscentre oplever vi at beboere og bruger har et stort udbytte åndeligt og social af at være publikum til vores koncerter.

Vi leverer et veltilrettelagt humoristisk show/ koncert, hvor vi inddrager publikum under hensyntagen til publikums ressourcer.

Vores publikum har selv indflydelse på sangvalg via vores musikpakker. Se hjemmeside for yderligere information.

Vi ønsker at skabe glæde og trivsel i hverdagen via musikken på Valbys i alt 11 Plejehjem og aktivitetscentre.

Vores mål med ansøgningen er at vi ønsker at kunne tilbyde alle Plejehjem og aktivitetscentre i Valby, at komme og afholde én koncert uden beregning for det enkelte Pleje- og aktivitetscenter.

Dato for afholdelse: 2023

Budget: 49.450,28 kr.

Ansøgt: 49.450, 28 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives støtte på 4.495,48 kr. pr. forestilling, dog max. 49.450,28.

Ansøger opfordres til at søge alternative fonde.

 

2) DGI Storkøbenhavn - Go-Play – Idrætsleg for alle i Valby ved DGI Storkøbenhavn

Go-Play er et gennemafprøvet koncept, der har været anvendt gennem mange år til at skabe legeglæde, ved brug af trælegetøj og gamle lege. Go-Play strækker sig over en lang række forskellige legende elementer, som tilsammen er med til at give den unikke oplevelse, der kan opnås via aktivitet og leg.

Go-Play har særlig fokus på; at sprede glæden ved leg og introducere alle i Go-Plays helt specielle bevægelsesfællesskaber. Læs mere om det generelle koncept her; Go-Play - Idrætsleg for alle (dgi.dk)

Go-Play er et bevægelseskoncept der kan anvendes på alle aldersgrupper, men vil i vores ansøgning primært henvende sig til daginstitutionerne og familier i lokalområdet, med henblik på udnyttelse af lokalområdets åbne pladser til at skabe liv og leg. Konceptet skal inspirere institutioner og familier til efterfølgende at anvende pladsen og lokalområdet til leg. På den måde gør vi en åben plads i Valby til et alternative til den frie leg der tilbydes i fælledparkens legepladser og legerum.

Helt konkret ansøger vi om at afholde 3 dage med leg på en plads i Valby. To af dem er i hverdagen, henvendt til daginstitutionerne. Den tredje dag vil blive lagt i en weekend eller feriedag, hvor hele familien inviteres til leg og bevægelse. Denne dag har et særligt fokus på at skabe legeglæde på tværs af generation.

Dato for afholdelse: Sommer 2023

Budget: 35.500 kr.

Ansøgt: 35.500 kr.

Puljeudvalget indstiller at  der gives støtte på 23.500 kr.

Der gives udelukkende støtte til aktiviteten, ikke til koordinering og kommunikation. 

 

3) Filmforeningen Super16 - MAND MOD MAND – en kortfilm om (og et opgør med) toksisk maskulinitet og et forældet maskulinitetsideal

Der søges støtte til realiseringen af kortfilmen MOD MAND, som gør op med et forældet maskulinitetsideal, så den kan vises for et ungt publikum i Valby, hos Københavns Åbne Gymnasium og NEXT Sukkertoppen Gymnasium i forbindelse med Mændenes Internationale Kampdag.

Arrangementet vil være gratis og åbent for alle, men rettet mod gymnasieelever.

Dato for afholdelse: Maj-august 2023

Budget: 113.080 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Ansøgning afvises med reference til principper for puljeuddelinger, hvoraf det fremgår, at der ikke gives støtte til filmproduktion.

Ansøger gøres desuden opmærksom på, at foreningen tidligere har søgt med samme resultat.  

 

4) BUSTER Filmfestival - Animer din familie

Mange skoleklasser i Valby har en stor diversitet, men elever vil også bare gerne passe ind og ikke sætte fokus på, hvordan de skiller sig ud, derfor kan samtalen omkring mangfoldigheden i klasserummet være svær at få i gang. Så hvordan skaber man et trygt læringsrum til at dykke ned i emnet? Det mener BUSTER at man gør gennem filmmediet. Film er gode til at mindske fordomme og skabe forståelse.

Via filmmediet opstår der et umiddelbart møde med forskellige mennesker og livsvilkår, som skaber identifikation og empati hos eleverne. Derfor vil vi på BUSTER udvikle et WORKSHOP forløb, der handler om at animere familien gennem den personlige fortælling.

Projektet udmunder sig i 10 workshops i Valby kulturhus for mellemtrins klasser, samt en åben visning af børnenes film for lokale i Valby og børnenes familier.

Vi kommer til at annoncere for projektet på alle vores kanaler, herunder SoMe, nyhedsbreve og hjemmeside.

Dato for afholdelse: Forår/sommer 2023 samt uge 39 og 40

Budget: 122.000 kr.

Ansøgt: 95.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen.

Ansøgning afvises, dels pga. manglende forankring i Valby, dels pga. manglende gennemsigtighed i budgettet, herunder de forskellige poster for materialer. 

 

5) Vigerslev Bibliotek, Mit Kvarter og Margrethekirken - Folehavefestival 2023

Folehavefestival er en tilbagevendende festival i september i Folehavekvarteret. Gennem mere end 30 år har festivalen samlet områdets beboere på kryds og tværs. Men i år ser den dog lidt anderledes ud, da Pladsen, hvor vi normalt afvikler festivalen, er under ombygning og derfor afspærret.

Vi mener dog, at det er ekstra vigtigt at holde fast i, at samles om kultur og fællesskaber, da vi ved, at utryghed og ensomhed ofte stiger i områder, der er under ombygning.

Derfor holder vi fast i formatet og rykker festivalen til den store skolegård på Harrestrup Å Skole.

De seneste år har vi forsøgt at give festivalen tilbage til frivillige og foreninger, således, at de tager mere ejerskab over udformningen og afviklingen.

I år samles områdets beboere til en fest med bl.a.:

 • Gadeteater
 • Diverse boder fra skolen
 • Hoppeborg
 • Politikerdebat for unge og politikerdebat for voksne
 • Madboder
 • Byttemarked
 • Kunstworkshop
 • Diverse sportsaktiviteter med lokale foreninger
 • Infoboder fra diverse foreninger
 • Folehavekage
 • Fællessang
 • Ansigtsmaling
 • Koncert med TRUT

Dato for afholdelse: 9. september 2023

Budget: 70.000 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 50.000 kr.

 

6) Børnekulturstedet Karens Minde - Åbne lørdagsværksteder på Karens Minde

Konceptet med lørdagsværkstederne er, at dagens to kunstnere bestemmer, hvad der skal arbejdes med, og så er der åbne døre. Børn og familier kan komme uden tilmelding, når det passer dem og blive så længe, de har lyst. Og det er gratis for alle.

Lørdagsværkstederne giver mulighed for nogle af de familier, der ikke er så gode til at tilmelde sig vores hold eller ikke har råd til dem, for at komme og deltage i kunstaktiviteter på højt kunstnerisk niveau sammen med alle mulige andre børn og familier.

Da vi tidligere lavede Åbne Værksteder, så vi en stor diversitet i deltagerne og familierne kom fra både Holmene, det gamle Sydhavn, Händelsvejkvarteret og Sjælør Boulevard. Familierne især fra to sidstnævnte områder har direkte efterspurgt lørdagsværkstederne i forbindelse med nogle andre aktiviteter, vi lavede med dem i efteråret.

Ansøger vil notere om deltagerne bor i Valby og kan fremsende antal Valby-borgere ved afrapportering, hvis det er betingelse for støtte.

Dato for afholdelse: Tre lørdage i september, oktober og november 2023

Budget: 12.300 kr.

Ansøgt: 4.600 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 4.600 kr.

 

7) Plads23 - Poesioplæsning

Plads 23 er en af Valbys nye store kulturplatforme. Vi ønsker blandt andet at skabe fokus på litteratur, herunder poesien. Derfor har vi inviteret tre poeter, der alle beskæftiger sig med samfundsorienterede problematikker, herunder klasseforskelle og samfundets sundhedssystem.

Poeterne vil læse op fra deres værker og derefter invitere til debat. Vi ønsker at gøre arrangementet gratis for at kunne inkludere flest mulige interesserede. Vi vil reklamere på de sociale medier for arrangementet.

Dato for afholdelse: 8. juni 2023

Budget: 12.000 kr.

Ansøgt: 12.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 12.000 kr.

 

8) Kulbaneparkens Venner - Kulturfest 2023 i Kulbaneparken

Kulbaneparkens Venner søger støtte til vores Kulturfest 2023 arrangement som i år holdes lørdag den 12. august i Kulbaneparken.

Sidste år – 2022 -- var som bekendt det første år hvor hele den 44.000 M2 store park var i spil, og det kunne tydeligt måles på den store interesse og tilslutning til arrangementet. Samtidig gav det os også den erfaring, at vi nok skulle samle flere aktiviteter omkring hoved telt, scene og madboder.

Vi har derfor valgt at samle aktører og aktiviteter i to hovedområder, nemlig i et med fokus omkring det store hoved telt ved Kulværket hvor primært familier med børn vil kunne følge Cirkus Luna, hoppeborge og lagkageløb og hvor der dagen igennem vil være adgang til madboderne. Det andet hovedområde vil være at finde i Kulgraven, hvor Skaterne samles omkring opvisning, underholdning og konkurrencer og selvfølgelig styret af musik leveret af en populær DJ.

Kulbanekvarterets mange fællesskaber udvikler sig i takt med aktiviteterne i Kulbaneparken, og i år ser vi da også en øget tilslutning til Kulturfest 2023. Både klubberne i Valby, Lykkeboklub og Mit Kvarter bidrager med indslag og optræden ved dette års fest. De unge fra klubberne har i den grad vist en øget interesse for deres nærområde hvilket vi håber vil fortsætte de kommende år.

Mange af vores faste aktører og aktiviteter – pandekager, kaffevogn, ansigtsmaling – vil selvfølgelig også være at finde på pladsen ved siden af nye tiltag som Sumobrydning og negledeco.

Dato for afholdelse: 12. august 2023

Budget: 168.700 kr.

Ansøgt: 40.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 40.000 kr.

 

9) Kulbaneparkens Venner - Københavnerpicnic 2023

Københavns Kommune har i deres oplæg fastlagt en række kriterier der skal overholdes, og ved accept fra vores side er vi selvsagt forpligtiget til at overholde disse forudsætninger. Vi skal i den forbindelse garantere siddeplads til 200 gæster, alle gæster skal kunne sidde i ’tørvejr’ og alle nødvendige arrangementsgodkendelser skal være på plads og bevilget. Der er meningen at gæster forlods køber en billet (på Billetto) til det picnicarrangement man ønsker at deltage i. Ligesom vi – Kulbaneparkens Venner – vil Københavns Kommune promote hele arrangementet på KKs egen hjemmeside, på facebook og i pressen. For at forankre arrangementet har vi valgt at inddrage en lokal aktør idet der er indgået et samarbejde med Plads23 om levering af en picnicservering der til fulde lever op til krav der er præciseret af Kommunen med hensyn til diversitet og bæredygtighed.

Det arkitekturmæssige indslag, som skal indgå i arrangementet, vil primært indeholde en fortælling om forvandling fra Gasværksgrund til Kulbanepark, som herved blev den medvirkende årsag til den totale forvandling af hele Kulbanekvarteret.

Dato for afholdelse: 11. juni 2023

Budget: 97.500 kr.

Ansøgt: 5.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

 

10) Kunstteater V/ Mathias Dyhr - Baby Goes Sightseeing

Baby Goes Sightseeing er en performances af Kunstteater tiltænkt Rosenhaven i Valbyparken. Her inviteres publikum med på sightseeing sammen med karakteren Baby – en 3 meter høj baby i fint tøj, spillet af en stylteartist.

Performancen starter på parkeringspladsen ved Valbyparken, hvor publikum møder Baby, der prøver at finde vej til Rosenhaven. Med hjælp fra publikum og kort finder de frem til Rosenhaven. Her optræder babykarakteren, mens den fotograferer og deler papirroser ud.

Kunstteater er stiftet af Mathias Dyhr, som skaber performative værker i samarbejde med skiftende aktører. Senest kan nævnes Gøglerne på Den Frie Udstillingsbygning og Baby's Show and Tell Extravaganza på Kunsthal Aarhus.

Formålet er at koble Valbys offentlige steder med en fiktiv karakter for at skabe nye lokale fortællinger.

Målgruppen er 4 til +60 år. 50 deltagere forventes.

Annoncering sker via SoMe herunder Kunstteaters netværk samt Valbyrelaterede sider. Dertil kontaktes kunst/kultur-guides samt lokale institutioner.

Dato for afholdelse: 5. august 2023

Budget: 17.776 kr.

Ansøgt: 15.568 kr.

Puljeudvalget lægger beslutningen op til drøftelse og endelig afgørelse i Valby Lokaludvalg. 

 

11) Absolut Dystopisk Musik - Collaborative Fusion: En dobbeltkoncert og jam session

"Collaborative Fusion” er en éndagsfestival, som hylder musikalsk diversitet og fællesskabet omkring musikken. Vi præsenterer to koncerter og en efterfølgende jam session som en anledning til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem den pulserende rock/metal og noise scene og det frie improvisationsmiljø.

Gennem en bred stilistisk profil sigter vi efter at tiltrække et stort publikum af musikentusiaster og facilitere et netværk af innovation og inklusion i en aften med eksperimenterende musik.

Først er der trioen Pineale, som består af Gabriella Mastropasqua (saxofon), Luca Tomasicchio (kontrabas) og Silvio Annese (trommer).

Derefter spiller det eksperimentelle post-metal band Bye Bye Tsunami, som er baseret på Flaubosaxen, et unikt selvbygget futuristisk blæseinstrument.

Efter koncerterne vil scenen være åben for en jam session, hvor publikum kan spille sammen med musikerne. Jamsessionen vil blive ledet af kunstnerne og har til formål at fremme musikalsk samarbejde og kreativitet med en bred vifte af instrumenter og værktøjer.

Dato for afholdelse: 22. maj 2023

Budget: 19.900 kr.

Ansøgt: 12.900 kr.

Puljeudvalget indstiller, at det gives støtte på 12.900 kr., såfremt lokaliteten er forankret.

 

12) Teater V - CPH STAGE, lokalt i Valby – min. 8 unikke forestillinger på 10 dage

Teater V søger opbakning til et superambitiøst lokalt program i forbindelse den store københavnske teaterfestival CPH STAGE, som samler årets bedste og mest vellykkede teaterforestillinger, fra hele landet. Vi vil præsentere minimum 8 forskellige forestillinger i løbet af de 10 dage festivalen varer, og på dén måde sætte ekstra kunstnerisk fokus på vores fantastiske bydel.

Vi præsenterer både egne vellykkede produktioner, samt højt profilerede og prisvindende, samt anmelderroste, gæstespilsproduktioner.

Dato for afholdelse: 1. – 10. juni 2023

Budget: 305.000 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalgt indstiller, at der gives støtte på 50.000 kr.

 

14) Ulla Kobbel - Skoene ved floden

Baggrunden for Skoene ved Floden er dette: I Budapest langs med floden Donau står et mindesmærke: 60 par sko støbt i bronze til minde om de likviderede jøder i byen i slutningen af 2.verdenskrig. De blev ført til floden, måtte lægge deres tøj og stille deres sko på balustraden, hvorpå de blev skudt og skubbet i floden. Flere end 10.000 blev myrdet midt i byen i løbet af krigens sidste fire måneder.

Vi så denne skulptur og tænkte straks på, hvem der havde gået i alle disse efterladte sko - alle de ofre, som dette mindesmærke er skabt for. Hvem var de, alle de stakkels almindelige mennesker, der havde været tvunget til at stille deres sko og lægge deres tøj der? Vi gik i gang med at prøve at finde frem til nogle af de personer, for hvem dette var virkelighed.

Dato for afholdelse: 10.-29. september 2023

Budget: 184.400 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2023

Disponeret per 9. maj 2023

indstillet 9. maj 2023

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

1.221.483 kr.

 

267.450,28 kr.

81.966,72 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Benjamin Friis forlod mødet under behandling af punkt 8 og 9. 

Ansøgning nummer 10, der var lagt op til lokaludvalgets afgørelse, blev afvist med henvisning til puljeudvalgets retningslinjer, her den manglende lokale forankring. 

 

Til top