Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valby Lokaludvalgs julequiz 2023

Valby Lokaludvalg har bedt om en drøftelse af den årlige julekalender-quiz, især med fokus på udvælgelse af præmier til de daglige vindere. Sekretariatet lægger op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sekretariatet laver anbefalinger og arbejder med julekalenderquiz 2023. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at udforme et oplæg til julequiz til lokaludvalgets sociale medier i 2023. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har de sidste år kørt en populær julequiz med præmier på Facebook og Instagram i december måned. Udvalget har bedt om en drøftelse af quizzens udformning, især omkring udvælgelsen af præmier til de daglige vindere. 

Sekretariatet anbefaler at der nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med kommunikationsmedarbejderen udformer og sætter rammerne for deltagelse i årets quiz. 

I lyset af orienteringen om juridiske rammer for sponsorater og erhvervssamarbejde vil sekretariatet lægge op til et af følgende scenarier: 

  • Alle Valbys butikker får et tilbud om at sponsorere præmier til julequizzen 
  • Valby Lokaludvalg producerer selv merchandise der udloddes som præmier 
  • Quizzen kører uden daglig vinder og præmier 

Arbejdsgruppen skal tage stilling til spørgsmålet og vende tilbage med en indstilling til lokaludvalget, og derudover være med til at finde på spørgsmål til julequizzen. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til Valby Lokaludvalg julequiz 2023. 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg ønsker at gå videre med scenariet, hvor alle butikker får tilbud om at sponsorere. Ingen ønskede at deltage i en arbejdsgruppe. Sekretariatet arbejder videre med, om projektet skal gennemføres.
Til top