Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring af Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen - herunder Ny Ellebjerg St.

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg har modtaget høring om bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen med høringsfrist den 2. juni. Høringen opridser to hovedscenarier med tilhørende underscenarier. Fagudvalget Byudvikling &Trafik har ikke haft mulighed for at forbehandle høringen, hvorfor det indstilles at bemyndige udvalget til at skrive og indsende høringssvar indenfor fristen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling & Trafik til at skrive og indsende høringssvar til høringen Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen - herunder Ny Ellebjerg St.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høringen Bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen - herunder Ny Ellebjerg St. 25. april 2022, hvilket var for sent til, at Byudvikling & Trafik kunne nå at forbehandle sagen. 

Høringen er udsendt til Kgs. Enghave Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg, Valby Lokaludvalg, Amager Vest lokaludvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet.

Sydhavnsmetroen åbner forventeligt medio 2024 med fem nye stationer. For at sikre en effektiv kollektiv betjening er der behov for en bustilpasning i området, så bus- og metrodriften sammentænkes og understøtter hinanden. Movia har udarbejdet forslag til bustilpasning til Syd-havnsmetroen med beskrivelser af to hovedscenarier med dertil hørende underscenarier.

Repræsentanter fra Team Mobilitet og MOVIA deltager på møde i Byudvikling & Trafik den 30. maj, hvor de fremlægger scenarierne.

Notater om omlægningerne kan findes her: 

Bilag 1_ Notat - Bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Bilag 2_ Notat - Vurdering af busløsning ved Ny Ellebjerg St.

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger Byudvikling & Trafik at skrive og indsende høringssvar inden fristens udløb den 2. juni. 

 

Beslutning

Byudvikling & Trafik blev bemyndiget til at udarbejde et svar, der færdiggøres efter Metroselskabets besøg på fagudvalgets møde 30. maj 2023. 
Til top