Mødedato: 09.04.2024, kl. 18:30
Mødested: Hafnia Hallen, mødelokale 1. sal

Referat for Valby Lokaludvalg møde d. 09.04.2024, 18:30