Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Fraværende med afbud: Birgit Meisel, Driss el Mekki, Flemming Axelsen

Fabrizio macchi forlod mødet kl. 19. Herefter deltog suppleant Taina Hvidlykke
Til top