Mødedato: 09.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Meddelelser

Mødeforum
Michael Fjeldsøe deltog i Mødeforum med øvrige lokaludvalgsformænd og forvaltning d. 22. februar. 

 

Beslutning

Bibliotek på Toftegårds Plads
Michael Fjeldsøe deltager i byggemøder vedr. bibliotek på Toftegårds Plads. 

Tryghedspartnerskab Folehaven
Tryghedspartnerskabet udløber med udgangen af 2021. En gruppe arbejder på at få en forlængelse af dette. 

 

Til top