Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Endelig godkendelse af høringssvar Metrolinje M5 - idéfasehøring for miljøvurdering

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg endeligt godkender svaret på høringen Metrolinje M5 idéfasehøring for miljøvurdering.

Problemstilling

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 25. august 2022 besluttet at igangsætte miljøvurderingsproces for metrolinje M5 på baggrund af ansøgning fra Metroselskabet. 

Byudvikling og Trafik drøftede høringen på deres møde den 25. oktober 2022 og besluttede at indsende vedhæftede høringssvar på høringen, med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 8. november 2022. 

Høringsmaterialet kan læses her

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/10/Metrolinje-M5-hoeringsmateriale.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret endeligt. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top