Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Orientering om høringssvar til høringen hastighedszoner i Valby

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orientering om indsendelse af høringssvar til efterretning.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg bemyndigede den 11. oktober 2022 Byudvikling og Trafik til at formulere og indsende svar på høringen Hastighedszoner i Valby

Byudvikling og Trafik modtog den 25. oktober 2022 en orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen, og skrev og indsendte efterfølgende vedhæftede svar på høringen. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orientering om høringssvaret til efterretning. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top