Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Beslutning om deltagelse i Københavnerpicnic 2023

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter forslaget.

2) at Valby Lokaludvalg beslutter, om man ønsker at deltage i Københavnerpicnic 2023.

Problemstilling

I 2023 er Arkitekturår i København, og det fejres med en række arrangementer og borgerevents året igennem.

Arkitekturåret varer fra januar til december og består af forskellige aktiviteter for mange forskellige publikumsgrupper. Fra rundvisninger til debatter, åbent hus og byg selv-aktiviteter. Se mere i programmet på www.copenhagenincommon.kk.dk og på www.brugbyen.nu.

Københavnerpicnic

Søndag den 11. juni kl. 16-19 er det besluttet, at der skal afholdes Københavnerpicnic i de forskellige bydele, og i den forbindelse er lokaludvalgene inviteret til at projektudvikle og samskabe en Københavnerpicnic med fællesspisning i de respektive bydele.

Kulturhusene (KFF), områdefornyelserne (TMF) og lokale madiværksættere, beboerforeninger og andre aktører, der har lyst til at deltage, er også inviteret med, og det er forskelligt hvilke aktører, der driver projektet i de forskellige bydele. 

Deltagerkredsen er åben, og projektets formål handler om, at alle aktører kan se en værdi i at være med i at skabe dette store københavner-event, der sætter fokus på arkitekturen. I Valby kunne der således sættes fokus på bevaringsværdige bygninger fra fx industrihistorien eller på ny arkitektur eller udviklingsområder. 

De foreløbige rammer for projektet er:

  • Picnic i  de tolv bydele plus havnen
  • 2-500 deltagere pr sted
  • Mulighed for bydelsgåture eller andre lokalt forankrede aktiviteter før middagen hvor lokale steder/aktiviteter vises frem og belyses på anden vis 
  • Budget på 500.000 til hele eventet – penge, der forventes anvendt til leje af borde, madtelte, toiletvogne og tilskud til mad, så deltagerprisen kan holdes nede
  • Deltagere medbringer selv service og de involverede skaber en fælles identitet med fx bordpynt

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter forslaget og beslutter, om man ønsker at engagere sig aktivt i projektet.

Økonomi

TMF har afsat 500.000 kr. til projektet. Hvis der er behov for yderligere midler, skal disse afsættes lokalt (f.eks. lokaludvalg og områdefornyelser).

Beslutning


Lokaludvalget ønsker ikke at være medarrangør i forbindelse med Københavnerpicnic 2023.

Arkitekturåret kan give anledning til andre aktiviteter i Valby, fx ved at skabe opmærksomhed om bevaringsværdige bygninger. 

 


Til top