Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Forberedelse til budget 2023

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter definitionen af "eget projekt".

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager den foreslåede model for projekter, der udbydes. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal på sit næste møde vedtage puljebudget for 2023. Puljemidlerne deles i Lokalpuljen, der kan søges af alle borgere og projekter i Valby, mens den interne pulje finansierer lokaludvalgets egne projekter og supportfunktioner som sociale medier, vedligeholdelse af udstyr mm. 

Sekretariatet opfordrer til, at betegnelsen "eget projekt" bruges om projekter, hvor lokaludvalget deltager aktivt, fx miljøopgaven, Valby Kulturdage og Juletræ på Tingstedet, mens midler til andre traditioner som fx Sankt Hansbål fremover placeres i Lokalpuljen. 

Valby Lokaludvalg besluttede på sit møde 5. april 2022, at det i efteråret 2022 skal besluttes, hvordan tildelingen til Sankt Hans håndteres i fremtiden. Sekretariatet foreslår, at projektet udbydes åbent til bydelens idrætsforeninger, der derefter søger Lokalpuljen, som derefter vælger, hvilket projekt der modtager bevillingen. 

Samme proces foreslås for Lokalpuljens bidrag til kulturdagene, idet der udbydes et antal scener/zoner, som kan søges til én frist, hvorefter puljeudvalget vælger hvilke projekter, der skal stå for de enkelte områder. 

Modellen har i år været afprøvet på klubbernes Halloween-arrangement, der blev afviklet 28. oktober på Toftegårds Plads Nord, hvor den fungerede fint med minimal assistance fra sekretariatet. 

Løsning

1) Valby Lokaludvalg drøfter definitionen af "eget projekt".

2) Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager den foreslåede model for projekter, der udbydes. 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede definitionen af "eget projekt" og besluttede, at det omfatter projekter, som lokaludvalget selv står for udførelsen af. Projekter, som udbydes til andre aktører, placeres fremover som reserverede midler i Lokalpuljen.

Udbudsmodellen indarbejdes i forslag til budget for Lokaludvalgets puljemidler for 2023.   

Til top