Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Lokalpuljen 2022 og 3 ansøgning til Lokalpuljen 2023

1) Hafnia-Hallen - Storskærms VM i Hafnia og SFO-VM i Hafnia

2) Oktoberkoret - Matinekoncert med Oktoberkoret

3) Valby Boldklub, Forældregruppen - Fællesspisning i Klubhuset

4) Broken Index - Kraftwerket´s open house

5) Cowbell - Winter Jazz 2023

6) Peter Dyreborg & Co. - Poetry Slam i Valby i foråret 2023, herunder DM

7) PB7scenen - Mandagskoncerter i sæson 22-23/Forår 2023

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Hafnia-Hallen - Storskærms VM i Hafnia og SFO-VM i Hafnia

Fodbold skal ses i fællesskab med andre. Derfor lægger Hafnia-Hallen igen i år hal til en af Københavns allerstørste indendørs fodboldarrangementer i forbindelse med VM-slutrunden, der løber fra d. 20/11 – 18/12 – 2022.

Projektet er todelt men handler grundlæggende om at skabe én stor lokal fodboldfest i Hafnia Hallen under den kommende VM-slutrunde for alle fodboldglade Valbyborgere.

Den store del af projektet handler om at indrette Hafnia-Hallen til en stor indendørs, gratis fodboldfest med storskærmsvisning alle VM-kampene.

Som en underdel af den store fodboldfest, ønsker vi at afholde et SFO-V(alby)M, hvor alle Valbys SFO’er bliver inviteret til at deltage i VM for SFO’ere.

Dato for afholdelse: 21/11 – 18/12 2022

Budget: 215.000 kr.

Ansøgt: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 25.000 kr.

 

2) Oktoberkoret - Matinekoncert med Oktoberkoret

Oktoberkoret er et politisk kor med øvested i Valby. Repertoiret spænder fra politisk musik af Mikis Theodorakis og Michael Wiehe, sange fra Palæstina og nordiske folkesange. Dette bliver den første koncert i København efter corona-nedlukningen. Koret akkompagneres til koncerten af professionelle musikere på klaver, guitar og bouzouki.

Koncerten er åben for alle og omtales i lokalaviser, via kulturportaler og på alle sociale medier, og vi håber selvfølgelig, at vi efter den lange pause kan fylde kirken.

Dato for afholdelse: 27. november 2022

Budget: 15.000 kr.

Ansøgt: 9.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede økonomiske råderum.

 

3) Valby Boldklub, Forældregruppen - Fællesspisning i Klubhuset

Vi vil organisere fællesspisning inkl. foredrag for børn, unge og ikke mindst deres forældre for at udbrede kendskab til Valby Boldklub og på den måde tiltrække nye spillere og frivillige trænere, som vi mangler helt desperat i disse tider. Vores børns fodboldklub, især for de 12-15 årige, er truet på sin eksistens. Vi forældre prøver nu at gøre alt hvad vi kan for at redde klubben. Vi vil også gerne udbrede kendskab til Valby Boldklub blandt indvandrerfamilier, så vi under en hyggelig aften med aftensmad og foredrag kan skabe lokale netværk og samtidig bidrage til integrationen i vores område.

De faglige oplæg vil bestå af en professionel fodboldspiller samt en fysioterapeut, som skal være med til at gøre klubben bedre for vores børn og samtidig mere attraktiv for de evt. nye spillere samt frivillige trænere. De frivillige trænere skal hverves hovedsageligt blandt forældre til klubbens spillere.

Ansøger oplyser:

Vi vil reklamere for vores arrangement i samarbejde med oplægsholdere og forældre netværk, dvs: Dedicatio A/S,  som holder oplæg om forebyggelse af sportsskader vil reklamere for arrangementet i Valby Boldklub i deres klinik samt på de sociale medier.

Professionelle fodboldspillere fra Lyngby Boldklub, som holder foredraget vil også reklamere for os.

Derudover vil forældregruppen selv sørge for opslag på de sociale medier og i private netværk.

For at kontakte indvandrerfamilier i området vil Bydelsmorforeningen i Valby hjælpe os med at sprede budskabet om vores arrangement.

Dato for afholdelse: 24. november 2022

Budget: 10.125 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 5.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede økonomiske råderum.

 

4) Broken Index - Kraftwerket´s open house

We plan to engage in a cross collaboration with the other associations in the culture house (KraftWerket). The idea is to have an open house event starting with a community kitchen held by the volunteers of One Bowl or Valby Folkekøkken, followed by our Broken Index concerts in the venue downstairs. At the same time the house will be decorated by the visual artists that are residents in the house. Each one of them will participate in the project creating one or more objects, lights and art pieces that together will lift the house to a sort of living art exhibition where the artists, musicians and audience will partake in it.

The concerts will start with 1 local band, followed by a touring band and end with a djset provided by the SLIK kollektiv “women in techno”, which is a young volunteer-driven female techno collective also part of KraftWerket.

Dato for afholdelse: 26. november 2022

Budget: 28.200 kr.

Ansøgt: 20.200 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede økonomiske råderum.

 

5) Cowbell - Winter Jazz 2023

Vi ansøger om opbakning til afholdelse af Winter Jazz i 2023, hvor vi rykker ind på Valby Kulturhus i uge 8 og afholder en festival som en legeplads for danske musikere med enkelte afstikkere til udlandet. En kunstnerisk legeplads under ansvar, hvor nye musikalske konstellationer finder sted og musik, der ikke før har eksisteret, kommer til live på baggrund af et stort teknisk håndarbejde, historisk baggrundsviden og inspiration fra nær og fjern. I en verden hvor man kan optræde med musik der er identisk med indspillede numre insisterer vi på nuet og liveoplevelsens nerve. Derfor sætter vi musikalske møder op på scenen på baggrund af samfundsrelevans og musikhistoriske emner og altid med et kunstnerisk sigte.

Dato for afholdelse: Uge 8, 2023

Budget: 415.000 kr.

Ansøgt: 50.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 50.000 kr.

Støtten gives under forudsætning af at Lokaludvalget tildeles de forventede puljemidler.

 

6) Peter Dyreborg & Co. - Poetry Slam i Valby i foråretr 2023, herunder DM

Der søges støtte til tre litteraturarrangementer i Valby Kulturhus. Det første er DM-finalen i poetry slam. Deltagerne har kvalificeret sig via indledende runder i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Sidst finalen blev afholdt i København var i 2019. De andre er tema-shows med poetry slam og spoken word. Temaerne har tidligere lænet sig op af Kvindernes Kampdag og Arbejdernes Kampdag, men uden at være politiske. Der er endnu ikke truffet beslutning om temaerne i 2023, men temaerne vil knytte sig til aktuelle mærkedage. Temaerne behandles altid kunstnerisk i bred forstand. Slam-miljøet i Valby er det største i Danmark. Deltagerne er professionelle, semi-professionelle, vækstlagsudøvere og unge. Denne bredde er særegen, ligesom deltagerne og publikum har en høj grad af diversitet. Valby-miljøet er opbygget siden 2013 i samarbejde med Valby Kulturhus. Det bidrager væsentligt til kulturlivet, og det er det eneste faste litteratur-tilbud for voksne i Valby.

Dato for afholdelse: Januar – maj 2023

Budget: 89.590 kr.

Ansøgt: 32.430 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 32.430 kr.

Støtten gives under forudsætning af at Lokaludvalget tildeles de forventede puljemidler.

 

7) PB7scenen - Mandagskoncerter i sæson 22-23/Forår 2023

Foreningen PB7 talentscenen afholder 25 mandagskoncerter i foråret 2023 med talentfulde unge musikstuderende.

Den primære målgruppe er medlemmer i aldersgruppen fra 15 år til 25 år som søger eller allerede er optaget på konservatoriet, MGK eller et andet kompetencegivende grundforløb, som kvalitativt giver adgang til de videregående konservatorieuddannelser. Der forventes ca. 90 deltagende unge fordelt på de 25 koncerter.

Den sekundære målgruppe er koncertpublikummet, som vil kunne få glæde af koncerterne, og især den del af koncertpublikummet som kunne være interesseret, men som ellers ikke vil have råd til at tage til livekoncerter.

Mandagskoncerternes formål er at give unge musikstuderende fra vækstlaget, MGK og musikkonservatorierne scenetid til at afprøve og udvikle deres færdigheder foran et publikum.

PB7talentscenen er et gratis tilbud, som kan være med til at sikre fødekæden af en ny generation musikere, primært med det formål, at udfordre talentet i samspil med andre, og opnå den nødvendige selvtillid til at kunne performe på en scene foran et forventningsfuldt publikum og have mulighed for at eksperimentere på et tidspunkt i deres udvikling, hvor deres muligheder er meget begrænsede.

Dato for afholdelse: Januar – 26. juni 2023 (25 koncerter)

Budget: 236.855 kr.

Ansøgt: 35.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede økonomiske råderum

Støtten gives under forudsætning af at Lokaludvalget tildeles de forventede puljemidler.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2022

Disponeret per 8.. november 2022

Indstillet 8. november 2022

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

1.548.497 kr.

43.000 kr.

8.503 kr.

 

 

Forventet pulje 2023

Disponeret per 8. november 2022

indstillet 8. november 2022

Resterende pulje (forventet), hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

87.500 kr.

102.430 kr.

1.410.097 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top