Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Mødeplan 2023

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender mødeplan for 2023.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i tidligere år holdt møder den anden tirsdag i måneden, bortset fra juli. Det foreslås, at fortsætte med samme faste mødedato, dog med enkelte afvigelser grundet helligdage og skoleferier, så den foreslåede mødeplan for 2023 ser således ud: 

10. januar

7. februar

14. marts

11. april (dagen efter 2. påskedag)

9. maj

13. juni

15. august 

12. september

10. oktober

14. november

12. december

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender mødeplan for 2023.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top