Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Miljøgruppens bod til Juletræstænding på Tingstedet

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 8.000,- kr. til Miljøgruppens bod under Juletræstænding på Tingstedet 2022.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af årsplan for Miljøarbejdet i Valby 2022 vedtaget at afsætte i alt 8.000 kr. til Miljøgruppens deltagelse i Lokaludvalgets juletræstænding på Valby Tingsted 2022. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for indsatsen.

Løsning

Valby Miljøgruppe sætter i år fokus på hvordan Valbys borgere bedst kan spare på strøm og energi hen over vinteren. Miljøgruppen stiller op med varm æblesaft og energi-julequiz for børn og voksne. Vi trækker lod om to økologiske julekurve blandt alle besvarelserne. Vi benytter samtidig lejligheden til at snakke klima og miljø generelt med Valbys borgere og så vidt muligt rekrutere nye medlemmer til miljøgruppen.

Økonomi

Budgettet for arrangementet er 8.000, - kr.

Post

Budget

Udformning af børne og voksen quiz

                 3.000

Indkøb af diverse til varm æblesaft

2.000

Indkøb af gavekurve til quiz præmier

2.000

Pynt til standen                      500
Diverse                     500

I alt

8.000

Beløbet udmøntes af de afsatte midler til miljø i 2022.

Tabellen viser økonomien i puljen, hvis det indstillede beløb bevilges, idet der fortsat forventes et vist tilbageløb, der opvejer overskridelsen. 

Budget 1.009.800
Total udmøntet 1.018.159
Disponeret d.d, 1.018.159
Forbrugt d.d. 656.295
Rest til disponering -8.359

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top