Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Bydelsplan - status og planlægning af borgermøde

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter styregruppens oplæg og ud fra det fastlægger plan for borgermødet om bydelsplan d. 23. november 2022. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg afholder som aftalt på lokaludvalgsmødet d. 11. oktober borgermøde om bydelsplanen 23. november 2022 kl. 17-21. Mødet afholdes på Transformerstationen. 

Styregruppen giver en status på arbejdet med bydelsplanen i de enkelte fagudvalg og fremlægger dagsorden for borgermødet: 

1. Introduktion til bydelsplan og temaer 

2. Dialog i grupper fordelt på de enkelte fagudvalg 

3. Opsamling 

4. Nedsættelse af repræsentantskab

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter styregruppens oplæg og ud fra det fastlægger plan for borgermødet om bydelsplan d. 23. november 2022. 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top