Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 08.11.2016, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar vedr. Trafikplan 2016

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar vedr. Trafikplan 2016

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede på møde den 11. oktober  høring af Movias Trafikplan 2016.

Høringen drejede sig om det strategiske busnet, der skal gælde fra 2019, hvor Metrocityringen åbner.

Uffe Jacobsen og Michael Fjeldsøe holdt den 18. oktober møde med Økonomiforvaltningens Team Mobilitet og repræsentanter fra Movia.

Drøftelserne i udvalget og på dette møde førte til vedlagte høringssvar.

Der vil på et senere tidspunkt være en proces, hvor lokale buslinjer fastlægges.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar vedr. Trafikplan 2016

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top