Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 08.11.2016, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring vedr. kommuneplantillæg om almene bolier i serviceerhvervsområder

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. kommuneplantillæg om almene boliger i serviceerhvervsområder

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget intern høring vedr. et kommuneplanitllæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder.

Kommuneplan 2015 giver mulighed for at der i lokalplaner i rene boligområder (ramme B) og områder med blandet bolgier og serviceerhverv (ramme C) kan stilels krav om på til 25% almene boliger.

Dette foreslås nu udvidet til områder udlagt til serviceerhverv (ramme S), i de tilfælde, hvor der udlægges et større areal til boliger. 

Se i øvrigt vedlagte høringsmateriale.

By&Trafik behandlede høringen på møde den 1. november og kom frem til vedlagte forslag til høringssvar

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. kommuneplantillæg om Almene Boliger i Serviceerhvervsområder

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top