Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 08.11.2016, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller

1. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 7 rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgningerne er:

  • Teater V - Valby Skolescene 2017
  • Teater danskdansk - Hellig Krig - terror i København podcast-teater i biografen - 2016
  • Kulturcafe'en/Netværket i Valby-Vigerslev - 2-4 Kulturdage i 2016
  • RØM - et udstillingssted på Grønttorvet - 2016 & 2017
  • Anders Jørgensen - TimoTirsdage - eksklusive koncerter i Valby - 2017
  • Birgitte Sørensen - Udstillingen Kvadrat16 2017 og 2018
  • Magnus Fredlund Skøtt Sørensen - Grønttorvets Folkekøkken - Stop spild af mad - 2016

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

Teater V - Valby Skolescene 2017

Der ansøges om midler til en fortsættelse af ”Valby Skolescene”. ”Skolescenen” er et samarbejde med Valby Lokaludvalg og Teater V, som er bygget op igennem de sidste par år. Skolerne i Valby har kunnet få/ansøge om tilskud fra Lokaludvalget 35 kr. pr. teaterbillet, de købte til Teater Vs lokale teaterforestillinger.

Vi har haft en stor succes med skolesceneordningen og oplevet, at både elever og lærere er meget positive overfor ordningen. Den giver mulighed for fælles klasseoplevelser, som skaber grobund for debat og undervisning, og de knap så ressourcestærke elever får også en unik mulighed for at komme i teatret.

Vi tager børnenes møde med den scenekunstneriske oplevelse meget seriøst og gør vores ypperste for, at oplevelsen bliver god, og vi møder dem i øjenhøjde. Vi håber, at ”Valby Skolescene” kan fortsætte i år 2017

Ansøgningen gælder 2017 og midlerne skal derfor eventuelt bevilges af Lokalpuljen 2017

Lokaludvalget har i denne samling støttet aktiviteten med 70.000,- i 2014; 17.500,- i 2015; 87.500,- i 2016.

Budget:

Ansøgt Valby Lokaludvalg: Op til 2.500 teaterbilletter støttes med 35kr pr. stk. = 87.500,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Teater danskdansk - Hellig Krig - terror i København podcast-teater i biografen

Hellig Krig stiller skarpt på terror og på hvad der driver mennesker til så radikale handlinger. Et islamiske terrorangreb en sommeraften i København efterlader Danmark i ruiner! Og ud af murbrokkerne springer hurtigt forklaringer om psykiske diagnoser, arbejdsløshed, analfabetisme og forældresvigt. Men langsomt afdækkes det, at sandheden er en helt, helt anden! Med Koranen i den ene hånd og våben i den anden gav terroristerne sig hen til den alvidende Gud i hellig krig for en bedre og mere retfærdig verden for alle. Forestillingen beskriver gennem en filmisk lydflade, dialog, musik og billedkollager angrebet og søger ind under overfladen på terroristerne der stod bag, og hvad der driver et menneske til terrorhandling.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.

Budget: 114.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 20.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Kulturcafe'en/Netværket i Valby-Vigerslev - 2-4 Kulturdage i 2016

Kulturdagene har givet os blod på tanden og Netværkets Kulturcafe’ vil byde Velkommen til 2-4 Kulturdage, hvor alle aldre kan mødes og blive kulturels underholdt og give hinanden nye input - til at skabe/ opleve noget sammen, noget nyt, noget gammel, få smilene og glæden frem!!

Vi vil med sang/ musik/ dans/ spil/ sjov/ Revy / kreativitet & spændende mad – give glæde og vise at Netværket er et sted, for ”unge som gamle” for at få en mulighed til at komme ud og møde andre mennesker og ikke sidde ensomt hjemme! –et Netværket hvor man mærke at man hører til!!!

Vi fanger de mange glæder ved at samles om at synge/ spise sammen – at opleve noget nyt/ mindes noget fra en svunden tid - Ja at samle kultur med tradition & ens hverdag og kan blive til hyggelig inspiration!

Lokaludvalget har i denne samling støttet aktiviteten med 9500,- i 2014; 8.000,- i 2015 og 22.000,- i 2016;

Budget: 25.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 25.500;-

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget bevilger 20.000,-. Lokaludvalget giver i hovedreglen ikke støtte til forplejning. Lokaludvalget opfordrer i øvrigt ansøger til, at hæve egenbetalingen blandt brugerne.

RØM - et udstillingssted på Grønttorvet

Det nyåbnede udstillingssted RØM søger penge til den daglige drift. RØM holder til
i det der engang var Karl Lunds Papirhandel på det gamle Grønttorv. Lokalet er råt og aren
særlige patina og aura, som de udstillende kunsterne bedes forholde sig til. Vi vil gennem de næste to år vise 16 udstillinger, som vil afspejle den store diversitet, der netop nu er på den mere alternative kunstscene. De besøgende vil kunne opleve lys, lyd, fotografi, maleri og installationskunst med det høje niveau som fællesnævner. Vi ønsker særligt den lokale opbakning, men forventer også at tiltrække mange fra kunstmiljøet. RØM og vores nabo PIRPA, som også er et udstillingssted, drives af to forskellige generationer (en yngre og en ældre) hvilket er forfriskende og tiltrækker forskellige årgange, har det allerede vist sig. Vi samarbejder med PIRPA omkring pasning af udstillinger og andre praktiske ting og vores mål er at samarbejdet udvikler sig løbende.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.

Ansøgningen gælder 1 ikke allerede påbegyndt udstilling i 2016 og 4 udstillinger i 2017 frem til august. Midlerne skal derfor eventuelt bevilges af både Lokalpuljen 2016 op til 6.000,- og 2017 - op til 24.000,-

Budget: 51.600,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 30.000,-

Puljeudvalget indstiller at imødekomme ansøgningen med kr.16.000 – heraf 6000,- af 2016 budgettet. Lokaludvalget vil gerne støtte den midlertidige aktivitet på Grønttorvet, og forskelligheden. Lokaludvalget giver i udgangspunktet ikke støtte forplejning. Lokaludvalget mener i øvrigt at projektet kan gennemføres med et mindre budget.

Anders Jørgensen - TimoTirsdage - eksklusive koncerter i Valby

Vi søger, mens den nuværende kulturstøtte bliver udfoldet i 2016. 2017 er faktisk det fjerde år, vi gerne vil lave Timotirsdagene.  Vi oplever stabile besøgstal og der er tendenser til et decideret stampublikum.  Vi præsenterer store anerkendte navne som Jacob Bellens og De Efterladte, mens holder også fast i at præsentere mindre kendte vækstlagsnavne som Birds Happen og Freja Kirk. Alle nævnte ville ellers ikke være med i Valbys kulturudbud. På den måde udfylder vi et fælles formål.  I al ubeskedenhed er Timotirsdagene blevet et Valby-brand, der præsenterer ”Lille Vega”-navne i en alternativ kulisse akustisk eller halvakustisk med kriteriet, at sangerne skal have noget på hjerte og ikke blot underholde. Det er et attraktivt kulturtilbud for en lille økonomi. 
TimoTirsdage er også en måde at skabe samhørighed og glæde ved at bo i Valby samt tiltrække interesse fra andre byer og bydele. Det her er for alle Valbyborgere og trækker i øvrigt publikum til fra hele København og Vestegnen. Ingen behøver blive væk på grund af prisen og vi tilbyder et alternativ til koncerterne på spillesteder og klubber. 

Lokaludvalget har i denne samling støttet aktiviteten med 9.500,- i 2014, 19.000,- i 2015, og 23.000,- i 2016.

Budget: 30.000     

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 20.000,-

Puljeudvalget indstiller, at Lokaludvalget støtter med 10.000,-. Lokaludvalget opfordrer til at ansøger øger egenbetalingen, for eksempel ved at tage et mindre entrégebyr. Det ville i lokaludvalgets øjne også være med til at fremtidssikre aktiviteten.

Udstillingen Kvadrat16 2017 og 2018

Det nye KVADRAT16:
”Døgnåbent” non-profit udstillingssted med professionelle kunstnere, som tilbyder visning af kunstnerinterviews i forbindelse med alle udstillinger. Stafetbaserede udstillingsprogrammer, som genopfinder sig selv på ny hvert eneste år, med nye dimensioner til at skabe variation i de viste udstillinger.

Stafetprincip 2017: Duo-udstillinger hvor KVADRAT16 har udvalgt en kunster, som så skal udvælge sin medudstiller.
Stafetprincip 2018: Soloudstillinger hvor KVADRAT16 har udvalgt den første kunstner, som så frit kan give stafetten videre til en interessant ny kunstner. Via en "døgnåben" udstilling, hvor udstillingen og kunstnerinterviews altid kan opleves via udstillingsvinduet på Vigerslev Allé, og den interaktive touchskærm som kan betjenes direkte igennem vinduet. Endvidere kan der altid bookes adgang til den aktuelle udstilling - ud over de normale åbningsdage - via et online bookingmodul, således der reelt vil være en form for døgnåben adgang.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.

Budget: 554.400,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 30.000,-

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 15.000 til opstart i 2017. Lokaludvalget kan ikke på nuværende tidspunkt yde støtte til projekter i 2018. 

 Grønttorvets Folkekøkken - Stop spild af mad

I samarbejde med bla frivillige fra Stop Madspild og Cph Foodsharing skal der arrangeres højkvalitets ugentlige Folkekøkken arrangementer på adressen Grønttorvet 64.

Projektet vil medvirke til at stoppe madspild, ved at indsamle overskuds råvarer af høj kvalitet fra grosister. Råvarene vil hovedsagligt bestå af grønt og frugt som forarbejdes til sunde velsmagende middagsretter i køkkenfasciliteterne på adressen. Folkekøkkenet skal være åbent for alle og lokalbefolkningen inviteres til at deltage i gratis fællesspisning i de stemningsfulde Gamle Grøntorvs lokaler. Konceptet tilbyder ligeledes mulighed for at deltagerne selv kan bidrage med frivillig arbejdskraft samt frivillig donation til måltidet. Projektet henvender sig til alle borgere som ønsker at tage del i et socialt samlende, miljøbevidst, genbrugsbaseret og økologisk visionært engagement. Projektet ledes af Magnus Fredlund, Kok.

Køkken fasciliteterne opbygges i lokalerne på Grønttorvet 64, som består af ialt 380 m2. Lokalerne er handicapvenligt tilgængelige, idet de ligger i gadeplan.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling modtaget ansøgninger fra denne ansøger.

Budget: 230.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 40.000,-

Puljeudvalget indstiller, at der bevilges 40.000,- Lokaludvalget vil gerne støtte de midlertidige aktiviteter på Grønttorvet og derfor ydes der undtagelsesvis støtte til denne type etableringsomkostninger. Støtten ydes på vilkår af, at alle arrangementer er gratis at deltage i, og at folk har mulighed for men ikke pligt til at donere.

 

Løsning

 

Økonomi

Der er i alt er søgt om kr. 91. 500 i 2016 og kr. 161.500,- i 2017.

Der er pt. i 2016 kr. 109.969,- tilbage i 2016 puljen i alt.

Der er indtil videre givet tilsagn om støtte på i alt kr. 50.000,- i 2017. Det vil sige, at hvis lokaludvalget vælger at følge indstillingerne for 2017 på i alt kr. 122,500,- vil der være brugt 172.500,- af næste års pulje.

Tabellen viser økonomien for puljemidlerne i 2016, hvis de indstillede beløb bevilges.

Lokalpuljen  Disponeret pr. 8. november Indstillet pr. 8. november

Resterende pulje

 2.074.000,-  1.959.707,-  86.000,-  28.293,-

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt
Til top