Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 08.11.2016, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Restpuljemidler 2016

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager liste over mulig brug af restpuljemidler i 2016.

Problemstilling

Hvis alle indstillinger vedtages som foreslået på dette møde er der pt. ca. kr. 28.000,- tilbage af Valby Lokaludvalgs puljemidler for 2016.

Der kan komme lidt yderligere tilbage i puljen efterhånden som regnskaber for både eksterne og interne projekter gøres op.

Der kan også stadig nå at komme ansøgninger til arrangementer i december. Der er desuden lidt tilbage af midlerne for bydelsplan og mindre beløb andre steder. Disse regnskaber afsluttes snarest muligt.

Sekretariatet har følgende forslag til listen:

- Go pro kamera. Bruges til optagelse af videoer til promovering og afrapportering af vores projekter og events. Pris max. kr. 5.000,- incl. udstyr.

- Kabler, f.eks. Jack til mini Jack og lignende, så vi ved vi har dem til events. Pris i alt max. kr. 1.000,-.

-Jakker, skal vi få en pris på at få lavet nogle jakker? pris pr stk. ca. kr. 400,- + tryk.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager brutttolisten.

 

Beslutning

Udover de foreslåede ting blev der på mødet foreslået:

Maling af ladcyklen

Reparationer af mikrofoner på 5. sal.

 

Listen blev herefter godkendt

Til top