Mødedato: 08.05.2012, kl. 18:30

Orientering vedr. høringen Carlsberg II