Mødedato: 08.05.2012, kl. 18:30

Høring vedr. navngivning af vej - Erik Ballings Vej