Mødedato: 08.05.2012, kl. 18:30

Godkendelse af dagsorden