Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Statistik for puljemidler 2021

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2021 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatet orienterer mundtligt på mødet. 

Løsning

Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2020 til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til top