Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Status på valg til Valby Lokaludvalg 2022

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

Problemstilling

Sekretariatet orienterer om valghandlingen til Valby Lokaludvalg 2022. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top