Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Svar på naboorientering om dispensation fra bebyggelsesplan jf. lokalplan 462-4 'Grønttorvsområdet'

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorientering om dispensation fra bebyggelsesplan jf. lokalplan 462-4 'Grønttorvsområdet' 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering om en dispensation til afvigelse fra placering af bebyggelse i forhold til den bebyggelsesplan, der er fastsat i lokalplanen for Grønttorvet. Der er samlet set tale om afvigelser på mellem 6 cm til 156 cm af et byggeri placeret ved Ingrid Marie Vej. 

Orienteringen er behandlet i By- og Trafikudvalget den 1. marts. Udvalget har skrevet vedhæftede udkast til svar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på naboorienteringen. 

 

Videre proces

 

Sekretariatet indsender svaret inden svarfristen den 17. marts.

Beslutning

Svar på naboorientering blev godkendt.
Til top