Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Præsentation af analyseresultater for Sikre Skoleveje

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at orienteringen tages til efterretning. 

Problemstilling

Projektleder Mikkel de Vries Bækgaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Valby Lokaludvalg om resultaterne af analysen Sikre Skoleveje. 

I forbindelse med etableringen af Harrestrup Å-skolesamarbejdet blev det nødvendigt med en analyse af områdets ændrede skoleveje. 


Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning

Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning.
Til top