Mødedato: 08.03.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen.

Beslutning

Formanden bød velkommen til mødet og de nyvalgte foreningsmedlemmer. Formanden foreslog, at de nyvalgte kunne sidde med ved bordet og have taleret. 

Dagsorden blev godkendt.

 

Fraværende med afbud:

Hanne Kofoed – har ingen suppleant

Benjamin Friis – Houda Mesbahy deltager som suppleant

Lene Becker – Helle Bliddal deltager som suppleant

Morten Melchiors udtrådt – det har ikke været muligt at indkalde suppleant.

 

Fraværende uden afbud:

Facbrizio Macchi DÓttone

 

Henrik Christensen forlod mødet kl. 19.10 under pkt. 3.

Houda Mesbahy forlod mødet kl. 19.45 efter behandlingen af punkt 5.


Mødet sluttede kl. 20.50.Til top