Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokaludvalgets ønsker til overførselssagen

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager lokaludvalgets ønsker til overførselssagen.

Problemstilling

Hvert forår fordeles de ikke forbrugte midler i det forrige års budget i overførselssagen. Sagen forhandles mellem de partier, der indgik budgetforliget for 2021.

Lokaludvalget har mulighed for at fremsætte ønsker til overførselssagen.

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Planlægningsbevilling til broen fra Ramsingsvej til Grønttorvet.

Færdiggørelse af Skolegade.

Der formuleres et brev med ønsker til partierne bag budgettet for 2021.

Til top