Søg
Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Valby Reparationsnetværk

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 7.000 kr. til drift af Valby Reparationsnetværk og afholdelse af Repair Caféer i 2022.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2022 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 7.000 kr. til Valby Reparationsnetværk til drift af reparationsnetværket og afholdelse af Repair Caféer.

 

Løsning

Når vi reparerer i stedet for at smide væk og købe nyt, sparer vi værdifulde ressourcer og generer mindre affald. Valby Miljøgruppe startede i efteråret 2018 Valby Reparationsnetværk og de første år har været en ubetinget succes med engagerede frivillige og en masse ting repareret.

2021 har været præget af Corona og reparationsnetværket har ligget i dvale i længere perioder. Der er heldigvis en stor interesse blandt netværkets frivillige for at komme igang igen samtidig med at der er et måske to yderligere reprationsinitiativer på vej i Valby som vi gerne vil støtte op om.

Vi vil, i 2022, genopstarte reparationsnetværket og samtidig støtte op om etableringen af yderligere reparations caféer i Valby formentlig i forbindelse med den nye Langgade Nærgenbrugsstation der efter planen snart åbner på Herman Bangs Plads.

 

Økonomi

Udgift

Budget

Indkøb af værktøj

                       3.000

PR (facebook)

                       2.000

Diverse

                       2.000

I alt

                       7.000

Beløbet udmøntes af de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top