Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Herman Bangs Plads - Langgade Nærgenbrugsstation

Indstilling

Formanden indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg beslutter at udmønte 5.000 kr. til indsatsen Herman Bangs Plads - Langgade Nærgenbrugsplads i 2022.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2022 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 5.000 kr. til indsatsen "Herman Bangs Plads - Langade Nærgenbrugsplads. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for indsatsen. 

 

Løsning

Åbningen af Langgade Nærgenbrugsplads og byrummet på Herman Bangs Plads er planlagt til at skulleåbnes i starten af 2022. Miljøgruppen ser meget frem til åbningen af faciliteterne og vil aktivt arbejde for at skabe liv på pladsen. Nærgenbrugspladsen kommer til at indeholde både bytterum og værkstedsfaciliteter og selvepladsen med siddemøbler og legeplads har potentiale til at blive samlende for kvarteret. 

Miljøgruppen ønsker at markere åbningen af pladsen sammen med kommende samarbejdspartnere med en eller flere events fokuseret omkring de kommende muligheder for bytte og reparationsaktiviteter på pladsen for på den måde at styrke netværksdannelsen og den lokale forankring.

 

Økonomi

Samlet budget for Herman Bangs Plads - Langgade Nærgenbrugsplads indsatsen i 2022 er 5.000 kr. 

Udgift

Budget

Event                  4.000
PR (Facebook)                  1.000
i alt

                 5.000

Midlerne udmøntes af de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top