Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til indsatsen Natur og Biodiversitet - Bi-venlig bydel

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 45.000 kr. til indsatsen Natur og Biodiversitet - Bivenlig Bydel.

Problemstilling

Bier, og insekter generelt, er under pres i hele verden og Valby Miljøgruppe vil derfor med indsatsen Natur og Biodiversitet - Bivenlig Bydel sætte fokus på hvordan bydelens forskellige aktører aktivt kan gøre en forskel for biodiversiteten i haver, altankasser og grønne områder.

Siden indsatsens start i 2019 har vi sikret donationer på over 47.000 m2 jord i Valby hvor donatorerne lover at holde arealet bi- og insektvenligt beplantet i mindst 3 år. I 2022 vil vi fortsætte indsatsen for sikre yderligere biodiversitetsvenlige m2 i vores bydel. Vi vil i 2022 søge at inddrage virksomheder, skoler og institutioner yderligere mens vi fastholder borgernes engagement. 

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2022 afsat et rammebudget på i alt 45.000 kr. til indsatsen. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget.

Løsning

Miljøgruppen ønsker med indsatsen Bivenlig Bydel at arbejde aktivt for bedre forhold for insekter og biodiversitet i vores bydel.

Vi vil, i samarbejde med Valbys borgere, butikker, skoler og institutioner og Københavns Kommunes gartnere søge at sikre bedre levevilkår for bydelens bier og insekter generelt. Vi vil aktivt informere om hvordan man beplanter med bi og -insektvenlig. Vi er i dialog med Kulbaneparken om etablering af en bigård hvor der efter planen skal være slyngerum og udstyr udlån. På sigt vil vi søge at få Valby certificeret som "bivenlig bydel" af Danmarks Biavler forening.

Økonomi

Budgettet for indsatsen i 2022 er 45.000 kr.

Udgift

                Beløb

Tryk af flyers, klistermærker, etc.

                 5.000

Afholdelse af event                10.000

PR (facebook, etc.)

5.000

Indkøb af frø etc. til uddeling                  5.000
Opdatering af hjemmeside                15.000

Diverse

5.000

I alt

               45.000

Beløbet udmøntes af de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top