Søg
Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Bytteøer

Indstilling

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg udmønter i alt 10.000 kr. til vedligehold af Valby Miljøgruppes to bytteøer.

Problemstilling

Begge bytteøer bruges flittigt og står udsat i vind og vejr hvilket naturligt medførerbehov for løbende vedligehold.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2022 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 10.000 kr. til vedligeholdelse af Miljøgruppens bytteøer. Herunder følger en beskrivelse og et budget for projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter i alt 10.000 og reparation og vedligehold igangsættes ved behov.

Økonomi

Udgift

Budget

Reparation og forbedring af bytteøer

8000

Promovering på Facebook

1000

Diverse

1000

I alt

10.000

Beløbet udmøntes af de afsatte midler til miljø i 2022.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top