Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

 

Afbud fra Tommy Jensen, Lene Buerup Andersen, Emmanuelle Kortholm, Birgit Meisel. Det har ikke være muligt at indkalde suppleanter.

Morten Melchiors er udtrådt. Suppleant forsøgt indkaldt uden respons.

Fraværende uden afbud: Stefan Emkjær, Henrik Christensen, Fabriczio d´Ottone.

Mødet sluttede kl. 20.48.

Til top