Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Cykelstier på Valby Langgade 

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet en orientering om proces for cykelstier på Valby Langgade på deres møde 31. januar. Forvaltningen anbefaler, at projektet sættes i bero og tages op i forligskredsen bag Budget '20.

Trafikforsøg i Trekronergade 

Projektgruppen bag den kommende renovering af Trekronergade planlægger et trafikforsøg inden sommerferien. Forsøget vil gå ud på at nedsætte hastigheden på gaden til 40 km/t og forbyde kørsel med tunge køretøjer uden ærinde. Løbende opsamling og evaluering på forsøget vil ske gennem Valby Lokaludvalgs kanaler.  

Nye P-zoner i Valby 

Processen med etablering af 15 nye P-zoner i København bliver nu igangsat. 

Heraf skal syv nye zoner ibrugtages ved udgangen af 2022. Otte zoner ibrugtages i marts 2023, heraf de to forslag til nye tidsbegrænsede zoner i Valby. Projektgruppen påtænker at gennemføre borgermøder og efterfølgende offentlig høring i Valby i maj 2022. By & Trafikudvalget forventer at blive orienteret på deres møde 1. marts. 

Nedrivning af Tigerhuset, Valby Langgade 52 

Ejeren af huset på Valby Langgade 52, imellem den store Irma og byggepladsen på Smedestræde, har anmodet om lov til at rive huset ned. By & Trafikudvalget følger sagen og prøver at få afklaret, hvad ejeren ønsker at bygge i stedet. 

Til top