Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling

 

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

 

Valby Lokaludvalg har modtaget 5 ansøgninger til Lokalpuljen 2022.

1) Station København - Lydvandring i Valby

2) Copenhagen Powerpullers - De unge Powerpullers

3) Kulturbyen - Fastelavn i Transformerstationen

4) Maja Bolette Klit - Kortfilmen ”Vinter”

5) Ida Holmgren/ Ita - Kortfilmen ”Sket er Sket”

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Station København - Lydvandring i Valby

Projektet har til formål at udarbejde 7 lydvandringer, der sætter et historisk og fagligt fokus på Valbys natur og lokalområde.

Programmerne har en varighed af 45-60 minutter, som udgives som podcast- og sendes som radioprogram på Station København. Afsnittene kan tilgås af alle interesserede. I udarbejdelsen af programmerne er det for øje, at vandringerne også kan anvendes i undervisningen. Dette sker bl.a. med fokus på fagligt indhold, tidsmarkeringer og spørgeskemaer, der relaterer sig til den pågældende lydvandring.

Dato for afholdelse: Hele 2022

Budget: 60.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives tilskud på 20.000 kr.

 

2) Copenhagen Powerpullers - De unge Powerpullers

Copenhagen Powerpullers laver i marts et inddragende, sjovt og stærkt arrangement i Hafnia-Hallen. Arrangementet er tænkt som et to-dages arrangement, hvor der fredag aften bliver inviteret en række lokale ungdomsklubber til at komme og prøve kræfter med sporten og få instruktion i teknikken i at blive en god armwrestler.

Lørdag afholdes et større stævne, hvor alle københavnerne får gratis adgang til at se Danmarks stærkeste armwhestlere dyste mod hinanden.

Dato for afholdelse: 18. marts 2022

Budget: 10.500 kr.

Ansøgt: 8.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives tilskud på 8.000 kr.

 

3) Kulturbyen - Fastelavn i Transformerstationen

Gratis fastelavnsfest i Transformerstationen. Vi inviterer Valbys børnefamilier til at komme udklædt og slå katten af tønden i Transformerstationens have søndag d. 27. februar kl. 11:00. Her vil vi ophænge fire fastelavnstønder i følgende kategorier "Børnehavebørn" 2-5 år, "Små skolebørn" 6-10 år, "Store skolebørn 11-15 år", "Unge og voksne" 16+ år. Efter tøndeslagningen holder vi kroningsceremoni inde i Maskinsalen. Her vil der blive serveret varm kakao og fastelavnsboller til alle børn og voksne (det hele er gratis for deltagerne). Kattekongerne og kattedronningerne i hver kategori bliver kåret og modtager præmier. Derudover kårer vi de bedste udklædninger i 10 forskellige kategorier (Mest kreative, mest nuttede, mest farlige, mest mærkelige osv.) Der vil også være præmier til de flotteste fastelavnskostumer.

Dato for afholdelse: 27. februar 2022

Budget: 25.250 kr.

Ansøgt: 10.950 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives tilskud på 4.950 kr.

 

4) Maja Bolette Klit - Kortfilmen ”Vinter”

Kortfilmen VINTER er et førsteårsprojekt ved foreningsuddannelsen Super16 beliggende i Valby. Super16 er en forening, kun drevet af unge aspirerende filmfolk. Kortfilmen handler om hjemmehjælperen Ellis og hans søster Mira.

De er forskellige som dag og nat, men prøver at forsone sig trods deres forskellige liv. De kæmper med angst og selvforglemmelse, fjerner fuglelort og yder førstehjælp til en borger; indtil Mira forlader Ellis, måske for evigt. Måske kun et øjeblik. Som konsekvens af barndomstraumer bliver de to søskende kastet ud i en eksistentiel rejse i håbet om forsoning.

Vores ønske er, at filmen bliver produceret i Valby, samt at tegne et mangfoldigt portræt af borgere, både gennem hovedkarakteren og dem der besøges på  hjemmehjælper-ruten.

Tilmed vil vi gerne afholde en premiere i Valby Kino til debat og snak om projektet og processen. Dette vil bl.a. blive annonceret i ‘Alle os der holder af Valby’ facebookgruppe samt Valby Bladet.

Dato for afholdelse: Feb.- maj 2022

Budget: 55.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives afslag, idet der ikke gives støtte til kommercielle udgivelser.

 

5) Ida Holmgren/ Ita - Kortfilmen ”Sket er Sket”

Sket er Sket er en førsteårsproduktion på Super16, hvor kerneholdet består af instruktør Frederik Paludan, manuskriptforfatter Katrine Kraft Hansen og producer Ida Holmgren. Sket er Sket er et kortfilmsprojekt der har til formål at udvikle, uddanne og dygtiggøre unge mennesker indenfor film.

Det er en film om søskenderelationer, hvor vi dykker ned i de stridigheder der kan opstå, når man som voksen skal samles med sine søskende om et fælles projekt, der er mange indeklemte følelser i. Vores optagelser forløber over 5 dage, hvor vi filmer i et hus som udgør vores hovedlocation. Vores målgruppe er unge og voksne fra ca. 18 - 35 år, og vi regner med at vi bliver et hold på omkring 20 personer af unge filmskabere fra vækstlaget.

Det er vores klare ambition at vores optagelser skal munde ud i en lokal premiere i Valby, som vil blive annonceret på diverse sociale medie platforme som Facebook og Instagram.

Dato for afholdelse: Feb.- maj 2022

Budget: 78.207 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives afslag, idet der ikke gives støtte til kommercielle udgivelser.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2022

Disponeret per 8. februar 2022

Indstillet den 8. februar 2022

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.600.000 kr.

356.670 kr.

32.950 kr.

1.210.380 kr.

 

 

Beslutning

 Indstillingen blev godkendt, dog med følgende tilføjelser: 

Ansøgning nr. 4: Afslaget begrundes med, at projektet ikke har særlig relation til Valby som bydel.

Ansøgning nr. 5: Afslaget begrundes med, at projektet ikke har særlig relation til Valby som bydel.

Til top