Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af svar på Naboorientering om dispensation fra lokalplan 462-3 til ændret vejprofil på en del af Summerredvej

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager svar på Naboorientering om dispensation fra lokalplan 462-3 til ændret vejprofil på en del af Summerredvej

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering om en ansøgning om dispensation til at indrette en del af Summerredvej på en anden måde end det er fastlagt i lokalplanen.

Ansøgningen forudsætter således dispensation fra lokalplan 462-3 ’Grønttorvsområdet’. 

Naboorienteringen er behandlet i By & Trafik den 1. februar, og udvalget har skrevet vedhæftede udkast til svar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager svar på naboorienteringen. 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top