Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af høringssvar Høring af forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til Høring af forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentationen har på møde den 16. december 2021 besluttet at offentliggøre forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018. 

Forslaget er behandlet i By & Trafik den 1. februar, og udvalget har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar. 

Find høringsmaterialet på Bliv Hørt

Høring af forslag til projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018 (kk.dk)

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtaget høringssvaret 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning


Indstillingen blev godkendt.
Til top