Søg
Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nedsættelse af styregruppe for Valby Kulturdage 2022

Tidligere beslutninger

Det er vedtaget at Valby Kulturdage afholdes den 2. og 3. september 2022. 
Der er afsat 200.000 kr. til Kulturdagepuljen.

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter baggrund og formål med afholdelse af Valby Kulturdage 
2) at Valby Lokaludvalg udpeger 3 medlemmer til styregruppen for Valby Kulturdage 

Problemstilling

Efter to år med kulturdage i coronas skygge forventer vi i 2022 at kunne afholde Valby Kulturdage uden restriktioner. 

Kulturdagene skal i år planlægges af et nyt hold. Projektleder Charlotte er ikke til rådighed i år, Anne Liisberg er med som udvalgssekretær for første gang, og der vil være valgt nyt lokaludvalg.

Derfor lægges der op til en kort drøftelse af baggrund og formål med Valby Kulturdage.

Formanden indstiller, at lokaludvalget udpeger ikke mere end tre medlemmer til styregruppen, så den kan blive effektivt arbejdende. 

Ud over lokaludvalgsmedlemmer og sekretariat foreslås det, at Kultur V får en plads i styregruppen, og at der herudover inviteres aktører ind til drøftelser med styregruppen når det er relevant.

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger tre medlemmer til styregruppe for Valby Kulturdage 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe, Hanne Kofoed og Benjamin Friis træder ind i styregruppen.
Til top