Mødedato: 08.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Status på indsats sociale medier

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg er til stede på Facebook, Instagram og Twitter: 

https://www.facebook.com/valbylokaludvalg

https://www.instagram.com/valbylokaludvalg/

https://twitter.com/Valby_Lokal

Lokaludvalget afsætter årligt puljemidler til indsatsen. I 2021 var der afsat 15.000 kr. 

På mødet giver kommunikationsmedarbejder Katrine Clausager Rich en mundtlig orientering om status på platformene, herunder:

  • Udvikling i antal følgere og engagement fra dem
  • Årets mest engagerende opslag og sager
  • Status på følgere og mål i 2021
  • Indsatsområder i 2022 
  • Hvordan lokaludvalgets medlemmer kan støtte op om indsatsen

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Til top