Mødedato: 07.02.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om nedrivning af bygning på Kulbanevej 34

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg skal godkende svar på høring om nedrivning af en bygning på Kulbanevej 35. Byudvikling og Trafik har behandlet høringen og anbefaler at bakke op om nedrivningen grundet husets stand.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til høringen Kulbanevej 34.

Problemstilling

Københavns Kommune, Område for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bygning på Kulbanevej 34, der i dag anvendes som varelager for en erhvervsdrivende. 

Bygningen har en SAVE-værdi 3.

Den er opført i 1949 og består af ydervægge af træ og tag af tagpap. Bygningen ønskes nedrevet, da den er i meget dårlig stand. Det oplyses at den udvendige beklædning er rådden og væk i store områder. Nedrivningen ønskes gennemført, før standen bliver farlig for omgivelserne. Det kan økonomisk ikke svare sig at genopføre bygningen eller renovere den.

Byudvikling og Trafik har behandlet høringen på deres møde den 31. januar 2023, og anbefaler i vedhæftede udkast til høringssvar, at lokaludvalget bakker op om nedrivningen. 

Høringsmaterialet kan læses her: 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/kulbanevej-34

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til høringen Kulbanevej 34.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet der til høringsbrevet tilføjes, at borgerne i Finnebyen er blevet ført og har tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til nedrivningen.

Til top